Moderate riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson reagerar nu på beskedet.

– Det är förvånande och tråkigt. En ny kabel har det pratats om i tio år, men helt plötsligt går planerna om intet. Ett sådant förhållningssätt från Svenska kraftnät gör att investeringar i förnybar energi nu blir allt mer osäkra, något som självklart kommer att påverka Gotland, säger han i ett pressmeddelande.

Jesper Skalberg Karlsson ser inte heller varianten att man istället satsar på lagring av energi, som någon lösning. Det tar för lång tid innan det är utvecklat menar han.

Artikelbild

| Moderate riksdagsledamoten Jesper Skalberg Karlsson.

– Vi ser ständigt nya innovationer när det kommer till förnybar energi och smarta elnät. Men lagring av energi är än så länge inte ekonomiskt gångbart. Istället bör vi utöka satsningarna på ett mer integrerat elnät i Sverige och Norden. Bara på det sättet kan vi se till att Gotland exporterar förnybar energi när det är soligt och blåsigt, och kan ta tillvara på energi från fastlandets vatten- och kärnkraft på vintern.

Jesper Skalberg Karlsson säger att han ska motionera om en ny elförbindelse i riksdagen redan under hösten.