Anna-Karin Gustafsson är gotländska bosatt i Eslöv. Genom åren har hon arbetat som lärare på ett stort antal skolor och i klasser från ettan till gymnasiet i främst Stockholm och Skåne.

Från början ett önskejobb som med tiden utvecklats till något helt annat.

– Fullt av krav och massor av prestationsångest, tiden räcker intill till allt som ska göras. Jag orkar helt enkelt inte längre, säger hon.

Men det är inte i första hand tidbristen som gör att hon valde att vid årsskiftet sluta som lärare. Det är istället den oordning han anser råder i många klassrum.

Något hon menar att det talas alldeles för tyst om.

Under sina år i skolan har hon upplevt hur många elever mer och mer tar över, de kör över såväl klasskamrater som lärare.

– Skolchefer tillåter inte att lärare visar ut stökiga elever från klassrummet, trots att den befogenheten finns i skollagen. Jag tror många föräldrar inte har en aning om hur det är, många lärare rent av trakasseras, vilket även går ut över de elever som är skötsamma, säger hon.

Det finns inget driv i skolsystemet, menar hon. Ingen som vill ta i problematiken med att vissa elever beter sig illa.

– Istället hamnar det i den enskilde lärarens knä och ringa föräldrar. I vissa fall blir det bra, i andra fall blir problemen värre och så tvingas man slita med det i flera år.

Det Anna-Karin Gustafsson efterlyser, ursprungligen via en debattartikel i Sydsvenskan vilken i dag även publiceras på Gotlänningens ledarsida, är att vuxenvärlden sätter ner foten.

Det måste göras tydligt vilka beteenden som accepteras och inte accepteras i klassrummen.

– Det behövs klara regler som är desamma i hela landet vilka rektorerna tar ansvar för. Redan i lågstadiet måste vi ta itu med vilka krav vi ställer på barnen. Respekt för varandra, fokus på undervisningen, att utvecklas i att ta ansvar och att det är kunskapen som gör oss till starka människor i framtiden, menar hon.

Så många gånger har hon själv upplevt hur hon förberett lektioner och sedan knappt fått en syl i vädret.

– Vissa elever stökar i klassrummet och låter bli att lyssna, jag får som lärare inte möjlighet att förklara det jag vill och lektionen saboteras.

Vilka reaktioner har du fått på debattinlägget?

– Jag har inte hunnit ta del av så mycket än, men jag har sett en del kommentarer, många tycker precis som jag. Och det ska påpekas att det här inte gäller alla klasser eller skolor. I vissa är det jättebra men i andra kan det vara rent hemskt.

Torsten Flemming är chef för grundskolan på Gotland. Trots att Anna-Karin Gustafsson alltså inte arbetar som lärare på ön har GT sökt honom för en allmän kommentar, dock utan att nå honom.