Det stormade en del kring Högbyskolan i Hemse under våren, och Helagotland.se belyste bland annat problematiken på skolan i en artikelserie som publicerades i maj. Bland annat vittnade då föräldrar och personal om oroligheterna, och under våren inkom även flertalet anmälningar gällande skolan till Skolinspektionen. Samma myndighet gjorde i slutet av terminen även en riktad inspektion till följd av anmälningarna.

LÄS MER: Del 1: Personalstyrkan bantas "rejält" på Högbyskolan

LÄS MER:Del 2: "De anställda är så rädda för ledningen på skolan"

Artikelbild

LÄS MER: Del 3: Flera skolor har samma problem som Högby"

Nu har ett sommarlov passerat, och med endast några dagar kvar till skolstart säger den tillförordnade rektorn Helené Wallerstedt att man lämnat våren bakom sig, och att hon ser fram emot höstterminen med tillförsikt.

– Det blir en bra terminsstart. Vi har inga vakanser och har även ökat andelen behöriga lärare inför den kommande terminen. All personal är på plats sedan i måndags, och har nu börjat planera läsåret, säger hon.

Hon tycker att Högbyskolan fick oförtjänt mycket kritik och uppmärksamhet under våren.

– Eleverna här på skolan är som vilka som helst, och för det mesta motiverade att lära sig saker. Sedan händer det saker ibland, bland annat för att vi har med tonåringar att göra. Men jag vill verkligen lyfta fram att Högbyskolan är en bra skola som inte ger sämre chanser till en bra utbildning är någon annan.

LÄS MER:Rasism och homofobi rapporterat vid skola på ön

Vid Skolinspektionens inspektion i maj konstaterade man att skolan behöver arbeta med HBTQ- och värdegrundsfrågor, detta efter att det framkommit att det funnits problem med rasism och homofobi. Enligt Helené Wallerstedt tar skolledningen Skolinspektionens rapport på allvar.

– Vi kommer redan under den första veckan att lägga mycket tid på arbete med värdegrund. Vi vill få fram en känsla av grupptillhörighet bland eleverna. Förutom det kommer även undervisande personal att gå en utbildning i specialpedagogik, och där ingår inkludering och hur samhällets grundläggande värderingar ska omsättas.

LÄS MER:Insamling till dömd lärare splittrar skolan

Överlag säger Wallerstedt att hon är lugn inför skolstarten, en känsla som även delas av grundskolechefen Torsten Flemming.

– Högbyskolan jobbar på enligt plan, och vi har en löpande dialog om hur det går. Jag har fått positiva signaler och de är vid gott mod där i Hemse, säger han.

Även Torsten Flemming säger att man nu ska lämna skolans oroliga vårtermin bakom sig.

– Nu hoppas jag att vi kan jobba oss bort från det rykte som Högbyskolan fått, och istället fokusera på det som är bra på skolan.