Räddningschefen Dick Svennefelt var rejält kritisk mot mobil- och fiberföretagen i samband med stormen Alfrida. Han menade att mobiloperatörerna borde haft en bättre batterireserv till mobilmasterna.

– Det är en katastrof om medborgare behöver hjälp. Det är bedrövligt, 2019 ska det inte behöva hända, säger Dick Svennefelt, räddningschef på Region Gotland, till Gotlands Allehanda.

Han la hela skulden på mobiloperatörerna – och menade att det inte var elbolagens ansvar.

– De har för dålig batteribackup för sina master, det är grundproblemet, säger han.

Vi har varit i kontakt med flera av mobilföretagen. Louise Ekman, vid pressavdelningen på Tele2, är en av dem som väljer att svara på kritiken. Hon säger att det är tråkigt hur stormen Alfrida drabbade Gotland. Hon är även noga med att påpeka att de följer Post- och telestyrelsens rekommendationer om att mobiloperatörerna ska ha en batterireserv som räcker fyra timmar vid strömavbrott som påverkar deras mobilmaster.

– Det är väldigt beklagligt att stormen drabbade Gotland så hårt och under en längre tid. Men vi är beroende av att elnätet fungerar, sedan räcker våra batteribackup olika länge. Men Gotland är ett område som prioriterats upp sedan problemen som var på ön under sommaren, säger Louise Ekman.

Hon säger att de gärna är med i diskussioner kring hur det ska fungera i samband med stormar och andra saker som påverkar elförsörjningen.

– Det här var ett extremfall. Men vi är gärna med i diskussioner mellan elbolagen och mobiloperatörerna, säger Louise Ekman.

Joanna Röckner Lindgren, pressansvarig vid Tre, säger att även de följer kraven som finns batterireserver som räcker i fyra timmar.

– Självklart ska det fungera och man ska kunna ringa 112. Men vi följer det krav som finns och är dessvärre helt beroende av elbolagen. Om myndigheterna tycker att det behövs mer än fyra timmars reserv är vi gärna med i en sådan diskussion, säger Joanna Röckner Lindgren.

Mikko Viitala, presschef vid Telenor, anser att kritiken är felaktig:

– Kritiken anser vi vara missriktad. Telekomoperatörer varken bygger eller driftar elnät med tillhörande infrastruktur som drabbas av den här typen av stormar. Vi följer myndigheternas föreskrifter, med backup vid master antingen på egen basstation med batterier eller inplacering i samarbete med andra operatörer, kombinerat med dieseldrivna alternativ. För närvarande genomför vi också utbyte av batterier för att ytterligare stärka reservkraftsberedskapen på exempelvis Gotland, säger Mikko Viitala.

Telia har redan svarat på kritiken och menar att det inte bör vara dem som bygger säkra elnät.

– 90 procent av elavbrotten i Sverige varar kortare än fyra timmar och man kan inte kräva att telekomföretagen ska bygga elnät också, säger Inger Gunterberg, Telias pressavdelning, till Gotlands Allehanda och uppger att bolagets mobilsystem på Gotland inte drabbades av Alfrida.

Niclas Karnhill, presschef på Ip-only, säger att flertalet av deras kunder på GOtland inte påverkades av något avbrott.

– En stor majoritet av våra kunder på Gotland, inklusive Fårö, påverkades inte av avbrott. Ett mindre antal påverkades från någon timma till en halvdag. Grundproblemet var att elnätet till hushållen låg nere, säger Niclas Karnhill.

Han är även tydlig med att den här stormen var ett oväder som man inte ser så ofta i Sverige.

– Mobiloperatörerna får självklart sjlva kommentera deras lösningar, men jag kan hålla med Telia när de säger att de allra, allra flesta fall av elstörningar täcks av branschaktörernas back-up-lösningar. Detta var ett extraordinärt elavbrott, som vi inte ser så ofta, säger Niclas Karnhill.