I oktober kunde GT berätta att Energimarknadsinspektionen, EI, hade utökat sin tillsyn över strömavbrotten på ön till att inte bara gälla den lokala distributionen som Geab sköter. Nu skulle också Vattenfalls leveranssäkerhet granskas, alltså totalavbrotten som hängde samman med ombyggnadsarbetena av fastlandskabelns utrustning i Ygne och i Västervik.

Samtidigt som tillsynen utökades visade tillsynen av leveranskvaliteten att avbrotten enbart i Geab:s nät under drygt två sommarmånader varit så många som 170. I ellagen finns krav på att avbrott normalt inte får vara längre än 24 timmar. Fler än elva avbrott för en och samma kund under ett kalenderår betraktas som ”dålig leveranskvalitet”.

I fredags meddelade EI sina beslut, sedan de båda nätföretagen redovisat planerade åtgärder med tidsplan.

Artikelbild

För Vattenfalls del fortsätter EI sin tillsyn till och med april 2019. Det innebär bland annat en skyldighet för Vattenfall att fortlöpande rapportera avbrott direkt till EI: ”både de elavbrott som drabbar kunderna anslutna till GEAB och de elavbrott som föranleder uppstart av reservkraft i förebyggande syfte ska redovisas”.

Tillsynen av Geab avslutas däremot för den här gången. Förutsättningen är att Geab genomför de förbättringar som man redovisat till inspektionen – och EI säger i sitt beslut att man avser att följa upp sin tillsyn senare.