Just nu arbetar Trafikverket för fullt med nya kalkyler för en bro till Fårö. De tidigare beräkningarna gick inte ihop. I bästa fall blev amorteringstiden 28 år, som längst 35 år. För att uppfylla Trafikverkets krav och för att få lån i Riksgälden får amorteringstiden inte överstiga 25 år.

– Det var ett rejält glapp i de tidigare uträkningarna, konstaterar projektledaren David Nyström.

Nu ser det bättre ut. David Nyström har inte fått alla beräkningar, men berättar att i takt med att färjetrafiken blivit dyrare så har kalkylerna förbättrats.

Trafikverket har de senaste två somrarna använt tre färjor i Fårösundsleden, vilket ökat kostnaderna.

– Tredje färjan har bara varit i trafik sex veckor per sommar. Det har blivit dyrare, men det handlar inte om jättemycket pengar, säger färjerederiets trafikchef Margus Pöldma.

Trafikverket kommer att köra med tre färjor även nästa sommar.

– Jag hoppas att det kan fortsätta även därefter. Dessutom vill vi förlänga tiden vi kör med två färjor, säger Margus Pöldma.

I tidigare beräkningar vägdes kostnaden för dagens färjetrafik mot vad investering och drift av en bro kostar. De nya beräkningarna görs utifrån den färjetrafik som krävs i framtiden om det inte blir någon bro.

– Det gäller inte bara kapaciteten sommartid, utan även turtätheten under övriga delen av året. Även klimatomställningen till fossilfri trafik påverkar beräkningarna, säger David Nyström.

Sverige fick en ny klimatlag i år. Enligt den ska utsläppen från transporter minska med 70 procent till 2030. Från 2045 ska transporterna vara klimatneutrala. Det påverkar Trafikverkets färjerederi, som börjat planera för en övergång till nya drivmedel.

– Vi planerar att sätta in en ny och större klimatneutral färja på Fårösundsleden 2027, och ytterligare en ett par år senare, berättar Margus Pöldma.

En ny färja kostar i dagsläget 100-110 miljoner kronor. Med klimatneutral teknik blir den dyrare, så Margus Pöldma räknar med cirka 130-140 miljoner kronor.

Trafikverket har låtit en konsult uppdatera broprojektet och dessutom gett Försvarsmakten och Sjöfartsverket möjlighet att yttra sig. David Nyström tror inte att ett brobygge har blivit mycket dyrare, utan ligger kring 700–800 miljoner kronor.

David Nyström räknar med att de nya beräkningarna är klara inom kort.

– Vi har inget bokat datum ännu, men Trafikverket räknar med att träffa representanter för Region Gotland under november. Målet är fortfarande att ha en ståndpunkt klar före årsskiftet, säger han.