Enligt åtalet saknade katterna möjlighet att gå ut och de hade inte fått tillräckligt med vatten eller tillsyn. Förvaringsutrymmena hade inte heller hållits rena och det har inte funnits tillräckligt med kattlådor.

En djurskyddshandläggare vittnade om att det var en dålig miljö i huset. Katterna hittade väl liggplatser men några fungerande kattlådor syntes inte till och någon särskild matplats fanns inte. Han såg inte heller några vattenskålar men konstaterader att katterna måste ha fått vatten någonstans ifrån och de var till synes friska.

Det var snubblande nära att man fattade beslut om att omhänderta katterna men det kunde undvikas eftersom ägaren själv tog tag i saken och fick bort katterna från huset.

Ägaren uppgav att hon vid det aktuella tillfället led av psykisk ohälsa kombinerat med alkoholmissbruk. Husets vattenförsörjning var avstängd men katterna fick vatten som hon köpte och hällde upp i skålar varje dag och hon lade också upp mat till dem på engångsfat. De fick även tillsyn två gånger per dag.

Tingsrätten konstaterar att 55-åringen brustit i ansvar vad gäller tillsynen. Så många katter kräver en nära nog kontinuerlig tillsyn för att garantera deras hälsa och mående.

Vattentillgången har inte heller varit säkrad. Djuren har visserligen fått vatten men genom den bristande tillsynen och risken för att skålar med upphällt vatten lätt kan vältas omkull kan samtliga katter inte anses ha haft garanterad tillgång till rent vatten vid behov.

Straffet blev 50 dagsböter á 250 kronor (12 500 kronor).