Den 25 april tilldelades gymnasieeleven Abdelkerim Moussa ett stipendium på 10 000 kronor för sitt UF-företagande. Glädjen över vinsten varade dock inte länge. Den 26 april fick han besked att Migrationsverket hade beslutat att dra in hans dagersättning, med hänvisning till stipendiet. Enligt beslutet fick de kännedom om vinsten genom ett inlägg som hade delats på Facebook efter utdelningen av stipendiet.

Flera personer i Abdelkerim Moussas närhet har sedan dess reagerat på beslutet. Bland annat har man kritiserat att Migrationsverket drog in bidraget redan innan stipendiaten hade fått några kontanta medel.

Pierre Karatzian vid Migrationsverkets presstjänst menar att de harutgått ifrån de regelverk som finns. Han säger att en person som ansöker om asyl och saknar egna medel, vid behov, har rätt till ekonomiskt bistånd som exempelvis dagersättning. Men då får man inte ha andra inkomster.

Artikelbild

| Migrationsverket svarar på kritiken gällande beslutet om att dra in Abdelkerim Moussas dagersättning.

– Har man egna tillgångar så har man inte rätt till ekonomiskt bistånd. Det spelar ingen roll om man har tillgångar som kommer från till exempel arbete, gåvor eller vinster, säger Pierre Karatzian.

Hur kommer det sig att man drar in Abdelkerims bidrag direkt utan att kontrollera att personen ens har fått kontanta medel?

– Han har själv inte anmält detta till Migrationsverket utan det har kommit till myndighetens kännedom. Man har då beslutat från det datum då det blev annonserat att han fått stipendiet. Den som har eller får pengar är själv skyldig att berätta det för Migrationsverket. Han kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten, säger han.