"Riktigt bra!! [...] Så vi allergiker kan få njuta av varmare väder med dörr och fönster öppna" skriver en kvinna.

En man frågar “vad mer ska förbjudas? Alkohol? Djur? Handlar om förföljelse av rökare”.

Över 80 personer har kommenterat artikeln på sociala medier och förslagen på vad som härnäst ska förbjudas eller vad som borde förbjudas istället är frikostiga. Förutom att en del röster är osäkra på hur de ska ställa sig i frågan, är det ungefär lika många positiva som negativa reaktioner. Många uppfinningsrika förslag presenteras också. En person menar att "om det fortfarande är tillåtet att röka i vissa lägenheter (hallå det är 2019!!) så borde det också vara tillåtet att spela säckpipa nattetid".

Artikelbild

Rökning jämförs i kommentarsfälten alltså med andra vanor och ovanor som drabbar grannar och omgivning. Parfym, alkohol och våld i hemmet tas också som exempel. En man menar att det är “mycket fokusering på rökning och rökare [...]. Är det inte dags att lägga ner lika mycket på problemet med alkohol… Verkningarna för omgivning och samhälle är bra mycket sämre, värre och kostsammare”.

Upprinnelsen till att Gotlandshem överhuvudtaget utreder frågan är en enkät där över 70 procent av Gotlandshems hyresgäster deltog. Resultaten kom våren 2018 och en övervägande majoritet var positiva till utökade rökförbud.

Just rökning står ohotat som det störningsmoment som hyresgästerna reagerar starkast på. Elisabeth Kalkhäll, vd på Gotlandshem, säger i en intervju i P4 Gotland på fredagsmorgonen att det inte handlar om ett totalförbud, utan om att stödja sina hyresgäster att själva driva frågan i till exempel ett specifikt trapphus.

– Rökare kommer inte kastas ut. Det kommer krävas att hyresgästerna i helt trapphus är helt eniga om rökförbud för att det ska gå igenom, förklarar hon när vi når henne på fredag förmiddag.