I höstas fick Jan Björinge sparken som regiondirektör från Region Gotland.

Nu talar mycket för att han blev den sista på den posten.

Enligt en konsultrapport som Helagotland.se tagit del av vill regionen skrota den tjänsten helt.

Anledningarna är flera, enligt rapporten:

* Ekonomin. Jan Björinge hade en månadslön på 127 000 kronor. Exakt hur mycket hela den affären kostade Region Gotland, om man räknar in rekryteringsprocessen och extra kostnader är svårbedömd, men konsultfirman uppskattar den till mellan 5 och 7 miljoner kronor.

* Organisationen. Region Gotland vill nu omorganisera och skapa en platt organisation.

– Kan vi få förvaltningscheferna att växa och ta ett större helhetsansvar ser vi inte behovet av en regiondirektör, säger AvrilDesmoines på konsultfirman AS Consulting som sammanställt rapporten.

Dessutom konstaterar konsulterna att det knappast blivit lättare att rekrytera till regiondirektörstjänsten efter den turbulens som varit.

– Det känns lite som ett kamikazejobb. Ingen verkar ju någonsin bli nöjd liksom. Man måste kanske vara lite korkad om man söker det här jobbet, och då kan man ju säga att alla eventuella sökande så att säga diskvalificerar sig själva. Det blir ett moment 22, säger hon och fortsätter:

– Kostnaden för att rekrytera en ny regiondirektör, och de pengar det innebär i form av löner och annat kommer att bli mycket hög. De pengarna kan användas på ett bättre sätt.

Konsultfirman skriver att man exempelvis skulle kunna köpa blommor och saft för en del av pengarna för att höja trivseln, och att man skulle kunna införa en "pysselfredag" en gång i månaden.

– I en platt organisation är de viktigt att alla kan arbeta mot samma mål. Vi jobbar mycket med papiermaché och flirtkulor, och det är ett bra sätt för personalen att öva samarbete. Man får mycket pysselmaterial för 127 000 i månaden.

Du har säkert reda listat ut att det här inte är på riktigt. Processen för att hitta en ny regiondirektör fortsätter. Det här vara bara ett första april-skämt. April april...