Eskilstuna-baserade byggbolaget CMJ Invest hoppas bygga ett 40-tal bostäder vid fastigheten Stenkyrka Grausne 1:84. Planbeskedet har fått tummen upp från miljö- och byggnadsnämnden. Än finns inga ritningar över byggplanerna, men företaget har haft möten med lokala arkitekter.

­– Vi gillar deras arbete skarpt. Det som har varit tanken från början och kommer följa processen genomgående är naturen, säger Jimmie Soini, delägare och projektledare på CMJ Invest.

Tanken är att husen ska variera i utseende och storlek för att på så sätt kunna bygga desto fler. Materialet ska samspela med områdets miljö och omgivning.

Artikelbild

| Inom det rödmarkerade området är tanken att 40 mindre bostadshus ska byggas. I högra hörnet av bilden syns Lummelundsväg.

– Vi vill helt enkelt att området ska bevara sin karaktär.

Var kravet för att få bygga överhuvudtaget att husen ska matcha naturen?

– Nej, det har inte varit ett krav mer än från oss själva. Vi vill inte se ett radhusområde växa fram, och kommer lägga mycket fokus på att arbeta fram ett område där husen följer naturen och därmed placeras i olika väderstreck. Det innebär att beroende av naturen ska husen intrigeras på bästa sett och inte radas upp efter varann, säger Jimmie Soini.

Det 22 hektar stora området kostade bolaget 4 miljoner kronor och är belägen nära hamnen i Lickershamn. I dag utgörs det till största del av barrskog och lågt växande busksnår. CMJ Invest hoppas deras nya småhus kan locka till året runt-boende.

Artikelbild

| Jimmie Soini, delägare och projektledare på CMJ Invest.

– Vi ser helst att detta blir permanenta bostäder och kommer bygga efter de kraven, säger Jimmie Soini.

För bolaget är det första projektet på ön.

Artikelbild

– Framtiden får visa om det blir fler projekt på Gotland.

simon.nilsson@gotlandsmedia.se