GT skrev i veckan om regionfullmäktiges beslut att vården måste hålla budget – och alltså spara omkring 35 miljoner kronor på sex veckor. Förslag på drastiska nedskärningar för att lyckas med detta saknades och fortsätter, som väntat, att saknas även efter hälso- och sjukvårdsnämndens möte på onsdagen.

Sådana kunde exempelvis presenteras under genomgången av månadsrapporten, som visar ett resultat på minus 30,5 miljoner hittills i år.

– Men rapporten ledde inte till några nya förslag, säger nämndordförande Stefaan de Maecker (MP).

LÄS MER: Politikerna duckar för beslut om sämre vård

Han presenterade även vårdbudgeten för 2019 i går, vilket blir Stefaan de Maeckers sista budget innan han lämnar över nämndklubban till Alliansen.

Med tanke på de hårda orden i fullmäktige hade en budgetdebatt i nämnden inte varit oväntad i går, men denna uteblev.

– Vi har inte haft en enda omröstning kring budget vad jag minns och även den här togs helt i enighet, säger Stefaan de Maecker.

Andra vice ordförande Inger Harlevi intygar enigheten:

– Vi har varit överens om budgeten. Vi kommer dock med ett tilläggsyrkande om att personalkostnaden, och särskild kostnaden för hyrd personal, ska tydliggöras, säger hon.

Alliansen, som tar över styret i hälso- och sjukvårdsnämnden i december, får inledningsvis jobba med denna rödgröna budget.

Den utlovade "omstarten" för vården ser alltså ut att få komma längre fram.

– Budgeten börjar gälla från årsskiftet. Visst kan Alliansen göra justeringar längre fram, men det är svårare när pengarna redan har börjat ticka, säger Stefaan de Maecker.