Resultatet i nomineringsvalet tyder på att två av kandidaterna är favoriter med klart flest röster, nämligen Thomas Petersson med 34,8 procent av rösterna och Louise Linder med 28,1 procent. Jonas Lindberg lyckades komma över femprocentsspärren med 5,2 procent, vilket Michael Bjerkhagen inte gjorde, med sina 4,4 procent. Men ansvarsnämnden för biskopar valde ändå att utse honom till kandidat. Men vilka är de egentligen? GA har tagit tempen på de aspirerande biskoparna. Senast den 5 mars är det klart vem av dem som tar över efter Sven-Bernhard Fast.

Domprosten i Växjö, Thomas Petersson, fick flest röster i nomineringsvalet. Han har några teorier om varför många valde att lägga sin röst på honom:

– Många ser att jag har erfarenheter som är bra i en biskopstjänst. Jag har bred erfarenhet både här hemma och i utlandskyrkan, då jag har varit aktiv i Skut. Någonstans finns även en bred kunskap om vem jag är, säger Thomas Petersson.

Artikelbild

| Kandidater. Michael Bjerkhagen, Thomas Petersson, Louise Linder och Jonas Lindberg intervjuades i lördags i Visby domkyrka inför biskopsvalet den 15 februari.

Han beskriver sig själv som en person med fötterna på jorden och närvarande. Men kanske framför allt som en glädjefylld person.

– Ibland säger jag att jag är född med ett glatt hjärta, jag är nästan alltid glad. Jag är också ganska känslig, och vill människor väl.

En av Svenska kyrkans största utmaningar är medlemstappet. Under 2016 valde nära 86 000 medlemmar att begära utträde, vilket är det största medlemsraset under ett år någonsin.

– Det finns ingen quick fix och det finns inte ett svar för hur vi ska möta det här. Det handlar om att vi ska vara en kyrka som är närvarande i sin bygd, och erbjuda gudstjänster och mötesplatser, säger Thomas Petersson.

Han anser att kyrkan ska vara modern, men med ett förbehåll.

– Kyrkan ska leva med sin tid men vi ska inte förändra budskapet. Det är ett av mina svåra uppdrag som domprost i dag, att hitta balansen mellan att bevara och förnya, säger Thomas Petersson.

Om du blir vald till biskop - vilken typ av kyrka vill du verka för?

– Jag vill verka för en kyrka som är öppen och tar människors andliga frågor på allvar.

Louise Linder är kyrkoherde i Svenska kyrkan i San Francisco, USA. Hon har varit präst sedan 1989 och ser det som sitt huvudsakliga kall och yrke, men hon är även psykoterapeut och sexolog.

– Jag kände att jag i mitt prästyrke behövde mer kompetens för att hjälpa människor i svår sorg, därför utbildade jag mig inom psykoterapi. En del av livet är även vår sexualitet, och även där behövde jag specialistkompetens då jag till exempel har hjälpt polisen i kontakten med sexualförbrytare, berättar hon.

Louise Linder är den enda kvinnliga biskopskandidaten, och om hon blir vald blir hon även den första kvinnliga biskopen i Visby stift.

– Om jag blir vald hoppas jag att jag blir det på grund av den jag är som person och min kompetens. Men det är viktigt med kvinnlig representation och jag tror att det skulle vara bra, säger hon.

Att vinna valet skulle även innebära en flytt från USA till Visby.

– Allting har sin tid och jag tycker att det skulle vara fantastiskt. Jag och min man Henrik gifte oss i Visby domkyrka, och vi valde vigselkyrka med stor omsorg. Vi har seglat mycket så jag har oftast kommit till Gotland havsvägen, säger Louise Linder.

Svenska kyrkans utmaningar, inte minst medlemstappet, anser Louise Linder möts bäst genom kyrkans närvaro i samhället.

– Vi måste vara där människor är ute i samhället, och visa tron och vad kyrkan kan erbjuda. För mig har det varit en självklarhet hela mitt kyrkliga liv. Om inte människor kommer till kyrkan, måste vi komma till människorna, säger Louise Linder.

Om du blir vald till biskop – vilken typ av kyrka vill du verka för?

– En öppen och inkluderande kyrka på Gotland och i världen. Jag vill engagera människor i församlingarna, för det är vi tillsammans som är kyrkan.

Jonas Lindberg, enhetschef i Uppsala domkyrkoförsamling, tror att det faktum att han är teologie doktor kan vara behjälpligt i uppdraget som biskop.

– Det är inte bara en tjusig titel utan jag tror att alla vi som disputerat upplever att man får en utvecklad analytisk förmåga. Det tror jag är viktigt för en biskop, att kunna tänka djupare, vidare och bredare, säger Jonas Lindberg.

Han har arbetat som journalist, är ledarskribent för Kyrkans Tidning och har jobbat med kommunikation inom Svenska kyrkan. Att arbeta som ledarskribent anser han är en bra biskopsskola.

– I den rollen måste du tänka längre än bara dina egna åsikter. Du talar som representant från kyrkan och för kyrkan som helhet, och det är en nyttig övning, säger han.

Jonas Lindberg har aldrig bott eller arbetat på Gotland, men han har besökt ön många gånger.

– Jag har vänner som bor där och jag tycker väldigt mycket om Gotland.

Han kallar sig själv en riktig "kulturtant".

– Jag konsumerar mycket kultur i form av litteratur, film, teater och bildkonst. Jag har också ett fotbollslag jag engagerat följer – Helsingborgs IF.

Om du blir vald till biskop – vilken typ av kyrka vill du verka för?

– En öppen kyrka med ett ödmjukt självförtroende. Vi ska vara öppna för människor av alla slag och våga stå för det vi tror på.

Michael Bjerkhagen arbetar som hovpredikant och verksamhetschef på Stockholms statsmission. När Caroline Krook var biskop i Stockholms stift fram till år 2009 var Michael Bjerkhagen hennes närmsta medarbetare.

– Hon var en kraftfull biskop och jag lärde mig oerhört mycket av hennes ledarskap och skicklighet i att hantera media, berättar han.

Carolina Krook både syntes och hördes i många mediala sammanhang, något även Michael Bjerkhagen tycker är viktigt.

– Det är viktiga arenor. När kyrkans röst efterfrågas ska vi se det som en kallelse att gå in i, säger han.

I arbetet som hovpredikant har han medverkat under många kungliga högtider, både dop, bröllop och begravningar.

– Det är ett förtroende jag fått av kungafamiljen och det har lärt mig att finnas med i stora, publika sammanhang, berättar han.

Likt biskopskandidaten Louise Linder har även Michael Bjerkhagen utbildat sig inom psykoterapi.

– Det är väldigt viktigt att kunna lyssna aktivt och föra samtal. Biskopens främsta instrument är samtalsinstrumentet, att kunna lyssna till andra, föra en dialog och slutligen komma överens.

Utanför hans arbeten hinner han med styrketräning och att umgås med vänner, något han värderar högt.

– Det är viktigt att ha ett rikt privatliv när man ska vara utåtriktad på jobbet. I det hämtar jag kraft, och det gör jag också i bönen, berättar Michael Bjerkhagen.

Om du blir vald till biskop – vilken typ av kyrka vill du verka för?

– För en öppen och lyhörd kyrka som fortsätter att stå på de mest utsattas sida, och som inte vänder kappan efter vind när det blåser.