För en tid sedan fick de boende i Klintehamn ta del av två förslag för att rädda vårdcentralen i Klintehamn. Efter mötet bestämde sig politikerna för att jobba vidare med Hansahälsans förslag.

LÄS MER: Två alternativ för vårdcentralen i Klinte

– Vid dialogmötet var det tydligt att befolkningen ser läkarnärvaro som väldigt viktigt i vårdutbudet i Klinte. I huvudsak därför väljer vi att gå vidare med det alternativet, säger nämndordförande Stefaan

De Maecker (MP).

På torsdagens möte i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade man därför att förvaltningen får i uppdrag att slutföra avtalstecknandet med Hansahälsan.

– Förvaltningen ska också genomföra förhandling med berörda fackliga organisationer om verksamhetsövergång och i samråd med Hansahälsan/Unicare hantera informationsbrev till berörda patienter enligt förslaget. Barnhälsovården och sjukgymnastikverksamheten flyttas från Klinte i och med besluten, fortsätter Stefaan De Maecker.

Under torsdagens möte fick politikerna också en rapport om det ekonomiska läget. Som vi berättat tidigare går vården på Gotland redan back med drygt 20 miljoner hittills i år.

LÄS MER: Influensa däckade regionens ekonomi