Under vårens serviceutbudsturné möttes regionens delegation av mängder av idéer, initiativ, önskemål och synpunkter. Bland önskemålen fanns exempelvis nya färistar, parkeringsplatser och bostadsbyggande.

Ur turnén har projektet Landsbygdsutveckling 2.0 fötts, hur olika aktörer tillsammans ska kunna stärka den lokala attraktionskraften för boende, besökare och företag.

– Vi söker en ny metod för att möta det lokala engagemanget på ett sätt som vi i Region Gotland hittills inte varit så jättebra på, säger regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin.

Artikelbild

| Från vänster: Mats Jansson (näringslivsstrateg), Kristina Olsson (Virudden utv), Isabel Enström (regionråd, Kerstin Kalström (Fårö utv), Jan Larsson (Heligholm), Peter Lindvall (regiondirektör), Karin Farinder (näringslivsstrateg) och Stefan Persson (regional utvecklingsdirektör).

Samarbetet innefattar Region Gotland och utvecklingsbolagen Fårö, Virudden och Heligholm.

Fårö, Hemse och Östergarn har utsetts till pilotområden. Önskemålen varierar kraftigt från plats till plats. På Fårö är exempelvis turismen den dominerande näringen.

– Det jag mest ser fram emot är att vi ska kunna få till något konkret för landsbygdsutveckling, att vi ska kunna kroka arm med regionen och få saker att hända, säger Kristina Olsson från Virudden Utveckling AB.

Tanken är att resultatet av höstens arbete ska presenteras i januari på konferensen ”92 möjligheter.”