Gotland fortsätter att vara prominent när det gäller kyrkoavgifter. Tillsammans med församlingarna i Härjedalens pastorat toppar Romaklosters pastorat kyrkoavgiftstabellen med 1,850 procent av en medlems inkomst. Pernilla Cramnell, kyrkoherde i Romaklosters pastorat, säger att avgiften i nuläget måste vara så pass hög.

– Utifrån fastigheter, kyrkor, prästgårdar och personal så behövs det. Vi sitter inte och undrar vad vi ska göra med pengarna så att säga.

Är det önskvärt att sänka avgiften?

– Nej. Man skulle kunna tänka sig att det vore önskvärt, men den här avgiften bär upp kostnaden för kyrkor, församlingshem, prästgårdar och personal. Vi har inte tänkt sänka avgiften, men har samtidigt haft som vision att absolut inte höja den.

Även bakom Romaklosters och Härjedalens pastorat skugggar olika gotländska diton i avgiftstabellen. Pernilla Cramnell tror att det finns en naturlig förklaring till det.

– Vi har inte jättemånga medlemmar men jättemånga kyrkor på Gotland. Det är oerhört mycket som ska bekostas av församlingarna för att kunna hålla kyrkorna öppna, säger hon.