I åtminstone ett år har vägen Stora Törnekvior tvärs över A7-fältet varit avstängd för genomfart, men nu byggs en ny genomfartsled som ska underlätta trafiken till och från Visbys nya stadsdel.

– Det är uppemot 900 lägenheter som byggs på A7-fältet, så det är som ett helt nytt Hemse, och det ställer krav på bra lösningar för trafiken, säger Niklas Callenmark, projektledare på regionen.

LÄS MER: Genomfartsled även från Toftavägen till arenan

Artikelbild

| Rondellen vid Stenhuggaren har sedan innan förberetts med en extra arm i riktning mot A7-fältet.

Det som nu händer är att Visbyleden och rondellen närmast McDonalds och Biltema på Stenhuggaren kopplas ihop med en ny genomfartsled som ska leda fram till A7-fältet och Stora Törnekvior. Vägarna runt återvinningscentralen görs också om.

– Vi gör en ny väg förbi den nya biltvätten och den lilla vägen som i dag går ner till Trädgårdsgatan från återvinningen kommer man att ta bort och istället bygga en ny T-korsning från återvinningen som ska sitta ihop med den nya vägen från Stenhuggaren, förklarar Niklas Callenmark.

Cykelbanor och gatubelysning ingår också längs de nya vägdragningarna. Region Gotland bygger i samarbete med Schübergs gräv & schakt, och prislappen för de nya vägarna ligger på 11 miljoner kronor. Arbetet beräknas vara klart i slutet av november, och då öppnas de nya vägarna för trafik.