På onsdagskvällen leverade Svenska kraftnät chockbeskedet att man avbryter arbetet med den elförbindelse som planerades mellan Gotland och fastlandet. Kostnaden blir för stor och överstiger den nytta som man tycker att en ny elkabel skulle göra.

"Att planera för och bygga nya stamnätsförbindelser tar många år. I Svenska kraftnäts analyser och utredningar för att utvärdera olika utformningar för en sådan till Gotland, visar det sig att de inte uppfyller de nyttor som eftersträvas och kan förväntas. Efter att den samhällsekonomiska nyttoanalysen har genomförts görs bedömningen att kostnaderna väsentligen överstiger de olika nyttorna. Av den anledningen kommer planerna på den nya elförbindelsen till Gotland inte att fullföljas av Svenska kraftnät", skriver Svenska kraftnät i ett pressmeddelande.

Olof Klingvall, pressansvarig vid Svenska kraftnät, förklarar beslutet ytterligare:

– Skälet är helt enkelt att enligt den nyttoanalys som gjorts så väger inte nyttan tyngre än kostnaden för investeringen. Det handlar om alltifrån nytta för elmarknaden, nätnytta, leveransaspekter och miljöaspekter, säger han.

– Det här beslutet innebär att vi inte går vidare med arbetet som Svenska kraftnät gjort. Ledningen som Vattenfall äger har decennier kvar i teknisk livslängd, hur de går vidare är nu en fråga för dem, säger Olof Klingvall.

Det fanns ju ett avtal mellan er och Vattenfall Eldistribution. Har de någon möjlighet att överklaga ert beslut?

– Det vet jag faktiskt inte, säger Olof Klingvall.