Det är en lång väg fram till ett slutligt beslut för Cementa i frågan om bolagets ansökan om kommande täktverksamhet på File Hajdar under tjugo års tid. Men under torsdagen kom ett första viktigt besked. Regeringen beslutade på sitt sammanträde att inte göra en så kallad tillåtlighetsbedömning enligt Miljöbalken, utan överlämnar frågan till mark- och miljödomstolen.

– Det innebär att vår ansökan kommer att avgöras i en juridisk process, vilket vi välkomnar, säger Karin Comstedt-Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Naturvårdsverket har en skyldighet att anmäla vissa ärenden till regeringen. I miljöbalkens kapitel 17 anges en rad sådana mer ingripande företag. I Cementas fall handlar det också om att täkten kan vara i konflikt med det närliggande Natura 2000-området.

– Men vi är trygga med att vårt underlag ska visa att det inte finns några sådana risker, säger Karin Comstedt-Webb.

Cementa hoppas nu på besked inom de närmaste veckorna från Mark- och miljödomstolen om tid för domstolens förhandlingar. Överklagas dess beslut prövas täkten i Mark- och övermiljödomstolen.