Nordkalk och SMA Mineral har varit mycket kritiska mot att regeringen utvidgade Natura 2000-området vid Bästeträsk, samtidigt som bolagen inväntade juridiska svar om fortsatt kalkbrytning i området. Utökningen av naturskyddet nämndes också av Mark- och miljööverdomstolen när de till slut sade nej till Nordkalk och SMA.

Bolagen har redan innan beskedet vänt sig hela vägen till Europadomstolen, för att få regeringens "inblandning" i ärendet prövad.

Och bolagens kritik är inte obefogad, med tanke på hur länge den juridiska processen redan hade pågått innan Natura 2000-utvidgandet kom in som en avgörande faktor.

Men generellt har regeringen rätt att lägga sig i den här typen av tillstånd, enligt miljöbalken. Myndigheter som behandlar någon process där verksamheten kan antas "mer än obetydligt skada naturvärdet" har en skyldighet att underrätta regeringen, som då har möjlighet att avgöra ärendet i stället för domstolen.

En sådan underrättelse har också skickats till regeringen nyligen, från Naturvårdsverket. Det gäller Cementas senaste ansökan, om utökad täktverksamhet vid File hajdar och Västra brottet. Ansökan gäller 3,8 miljoner ton sten per år under tjugo år.

– Eftersom bolaget självt har uppgett en arealförlust på 1,3 hektar anser vi att det har stor påverkan på naturvärden, därför har vi underättat regeringen om ansökan, berättar Naturvårdsverkets miljöjurist Torunn Hofset.

För Cementas del är det av yttersta vikt att bolaget får den tilltänkta utökningen av täktverksamheten beviljad.

– Det är helt avgörande för vår fortsatta existens, har platschefen Fred Grönwall tidigare sagt till GT.