Detta är en del av en lokal utvecklingsplan (LUP) som flera orter på Gotland fått i uppdrag att ta fram.

Frans Brozén, är ordförande i Fårö Utveckling AB, som en är en av parterna som varit med och tagit fram prioriteringarna.

– Vi vill att man satsar på kärnan av infrastrukturen. Det är främst enskilda vägar och färister där det behöver investeras, säger han.

Något som tidigare diskuterats flitigt är huruvida en bro till Fårö ska bli verklighet. Men detta hamnar nu långt ned, menar Brozén.

MER I ÄMNET: Ja eller nej till bro? – Så tycker majoriteten

– En bro till Fårö är ingen prioriterad sak just nu. Vi måste börja med annat som underlättar först, säger han.

Han menar att de färister som just nu finns på de enskilda vägarna är undermåliga och behöver bytas ut eller tas bort.

Den lista som kommer lämnas till Region Gotland innefattar ett tiotal prioriteringar som fåröborna vill se att regionen fokuserar på.

– Vi är i slutskedet med att sammanställa denna lista och kommer så snart som möjligt lämna över den, säger Frans Brozén.

På prioriteringslistan berättar Brozén att man även valt att ha med offentliga toaletter och hur sophanteringen på Fårö ska fungera.

– Det är vår bild av vad som vi tycker det ska fokuseras på, säger Frans Brozén.