Peter Stade är tandläkare i Fårösund och ordförande i branschorganisationen Privattandläkarnas lokalavdelning på Gotland. Han har nu kontaktat regionen för att uppmärksamma dem på problem med munhälsan hos öns äldre.

– Vi har sett i våra kontakter med patienter, som finns på äldreboenden och som har stöd i hemtjänsten, att det finns brister i munhälsan för den här gruppen. Det är kraftiga tandköttsinflammationer med kraftiga blödningar, omfattande karies och tandlossning. Det skapar en värk som många av de här patienterna inte kan tala om eller kanalisera, men som kanske märks på annat sätt, som att de äter dåligt eller genom ilska, säger Peter Stade.

Det innebär också risk för följdsjukdomar.

Artikelbild

| Brister i munhälsan kan leda till onödigt lidande.

– Har du mycket bakterier i munhålan till exempel, kan du inhalera dem och få lunginflammation.

Exempelvis demens kan dock göra det svårt att sköta munhälsan hos äldre.

– Många patienter är inte så lätta att hjälpa på grund att de inte är medgörliga, men vi tycker att man kan göra betydligt mer, säger Peter Stade.

För att få en tydligare bild av hur stora problemen är, tänker Privattandläkarna från och med årsskiftet systematiskt upprätta avvikelserapporter i de fall där munhälsan brister. I en skrivelse till Region Gotland efterlyser nu Peter Stade en ansvarig hos regionen, dit de kan sända dessa.

– För att få till stånd en förändring måste de ansvariga i socialtjänsten få den här informationen. Vi tycker att de äldre är välbehjälpta av detta, säger Peter Stade.

Privattandläkarna har tidigare tagit upp frågan med regionen.

– Det svar vi har fått då är att de tycker att de gör tillräckligt och då känner jag att de inte har fått ett tillräckligt underlag, säger Peter Stade, som samtidigt påpekar att det här inte är något specifikt gotländskt problem.

Mårten Åström, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, på socialförvaltningen, välkomnar initiativet.

– Det är ett nytt grepp och vi behöver tänka till hur vi ska använda det här. Vi tycker att det är jättebra, nu ska vi dra upp organisationen och logistiken för hur det ska fungera.

Mårten Åström menar att det alltid finns förbättringsmöjligheter, men att regionen redan jobbar aktivt med frågan. Bland annat har tandhygienisterna uppsökande verksamhet och utbildning för personal inom äldreomsorgen.

– Ett problem är att personalen ska uppmärksamma problemen i god tid, så vi undviker onödigt lidande. Munhälsovård är och har alltid varit ett problem hos äldre generellt. Du kan veta om att någon har munhälsoproblem men patienten vägrar öppna munnen och då kan du inget göra, säger han.