De är ungefär 35 personer, varav 20 piloter, från Frivilliga flygkåren som delar på ansvaret att söka efter bränder på Gotland. Helt ideellt ställer de upp två gånger om dagen för att spana efter rök uppe från luften.

– Det är riktigt torrt i år. På vissa ställen ser det ut som rena rama hösten, löven har redan blivit gula, säger piloten Peter Lindberg.

Han arbetar vanligtvis som auktoriserad revisor i Mölndal, men sedan 25 år tillbaka är han även pilot. Under somrarna hjälper han brandflyget på Gotland.

Artikelbild

| Jan Åhlberg blev pilot år 1994 och har arbetat som pilot för BRA sedan tolv år tillbaka.

– Vi som flyger har alla möjliga olika bakgrunder, konstaterar Jan Åhlberg, som är länsflygchef för Frivilliga flygkåren på Gotland och pilot på BRA.

Just nu råder extremt stor brandrisk i stora delar av Sverige, så även på Gotland. Senast det var så här torrt på Gotland var år 1992 – samma år som Torsburgen brann. På den tiden flög brandflyget endast en gång om dagen. Nu för tiden flyger de två gånger om dagen under rådande förhållanden och varje flygning tar drygt två timmar. Under onsdagen, när boende på södra Gotland rapporterade om en stark brandlukt, fick brandflyget tidigarelägga sin tur.

– Vi hade aldrig kunnat ana att det skulle bli så många flygningar, säger Jan Åhlberg.

I drygt 20 år har han hjälpt till att söka bränder på Gotland. Under den tiden har han aldrig varit med om att de flugit mer än 150 timmar under perioden maj till augusti. Den här sommaren har de redan passerat 350 timmar.

Artikelbild

| Flygningarna sker både med privata och klubbens flyg.

– Så länge jag har flugit har det aldrig varit så här torrt, konstaterar Jan Åhlberg.