Traditionellt sätt brukar antalet bränder öka kring jul, och så är även fallet här på Gotland, även om brandmästare Henrik Johansson faktiskt sett en minskning i antalet uttryckningar kring jul de senaste åren.

– Det är fortfarande kring jul vi har mest att göra, men jag tycker ändå att det har minskat. Gotlänningarna har blivit duktiga på att hålla efter när det gäller tända ljus och sådant, säger han.

Just tända ljus är fortsatt den vanliga brandorsaken kring jul, berättar brandmästaren.

Artikelbild

| Henrik Johansson, brandmästare på Gotland.

– Det klassiska är ju att man glömmer ljus tända när man går hemifrån. Det orsakar några larm per år här på ön.

– Men det händer också att man tänder ljus när man är hemma, och att man sedan lämnar rummet under en kort stund. I vanliga fall slocknar kanske ljusen av sig själva, men kring jul är det många som pyntar med mossa och liknande, och då är det väldigt lätt att det fattar eld.

En annan brandrisk är julgranen. Enligt Henrik Johansson är det många som fortfarande vill ha levande ljus i granen, men säger att det inte är att rekommendera.

– En julgran som börjar bli lite torr är otroligt eldfängd. Visst är det fint att ha levande ljus enligt det gamla sättet, men jag rekommenderar starkt att ändå ha elektrisk belysning.

En tredje vanligt förekommande brandorsak är öppen spis eller braskammin, som kanske inte har någon direkt koppling till julen, men som används allt flitigare när vädret blir kallare.

– När det gäller eldning i braskammin är det viktigt att följa de anvisningar som finns. Många eldar för hårt, och då blir rökröret så varmt att säkerhetsavståndet inte stämmer. Det är något som orsakar några bränder hos oss varje år, säger Henrik Johansson.

Han säger att det även är viktigt att veden man eldar med är torr och att tillräckligt med luft kommer in kamminen. Det minskar risken för skorstensbränder.

Slutligen har brandmästare Henrik Johansson en önskan när julen nu närmar sig.

– Jag hoppas att jag slipper träffa befolkningen i yrket under julen. Vi träffar gärna folk, men helst inte i ett sådant sammanhang.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.