Sedan 2008 har räddningstjänsten på Gotland haft ett utbyte med brandstationen Bomba Suecia, belägen i en av den chilenska huvudstaden Santiagos kåkstäder.

Vid flera tillfällen har gotländsk personal varit på besök i Sydamerika, liksom chilenska brandmän hälsat på i Visby.

Brandmästare Jonatan Ahdrian var i Chile senast i februari, då specialinflugen för att bistå under den skogsbrand av historiska mått som härjade i området.

På måndag reser Jonatan Ahdrian tillsammans med kollegan Sievert Lundh till Chile för att under två veckor hjälpa till att samordna det chilenska brandförsvaret.

Tidigare har besöken skett på såväl ledig som avlönad tid. Denna gång sker utbytet helt utan regionala pengar.

Dick Svennefelt är chef för räddningstjänsten på Gotland:

– Vi har inget formellt avtal och i och med att vi redovisar ett underskott på runt 2,5 miljoner kronor för 2017 kan jag inte skicka personal till Chile på regionens bekostnad.

Vad får det gotländska brandförsvaret ut av Chile-besöken?

– Erfarenhet, förstås, och en annan bild av hur räddningstjänst kan bedrivas. Mycket bygger på frivillighet, vilket vi är på väg mot även i Sverige.