Bostadspriserna i landet faller på bred front, efter år av uppgångar.

– Våra uppgifter om utbudet på bostäder, köparnas förväntningar och antalet genomförda prissänkningar talar för lågtryck framöver, säger Staffan Tell om utvecklingen i landet som helhet.

Trenden med stora prisökningar har brutits under höstmånaderna. På Gotland steg villapriserna med 3,1 procent om man räknar på de senaste tolv månaderna. De senaste tre månaderna stannade prisuppgången vid 0,5 procent (104 sålda fastigheter). Bostadsrätterna på ön ökade med 12,3 procent under en tolvmånaders-period, men sjönk med 3,1 procent den sen senaste tremånaders-perioden.

Försäljningen av fritidshus är starkt säsongsbetonad. Utbudet på Gotland flerfaldigas under sommarmånaderna. Juli 2014 var en toppnotering med 99 fritidshus på Gotland, i november 2017 fanns det 11, ungefär lika många som november 2016. Under de senaste 12 månaderna steg priserna med 7,5 procent. För de tre senaste månaderna är underlaget för litet för att bli meningsfull statistik.