Forskargruppen, som består av forskare från olika universitet och länder, har analyserat kvarlevor från sju personer från Stora Karlsö och Stora Bjärs på Gotland och från norska Atlantkusten. En del av utgrävningarna har gjorts i nutid, medan utgrävningen där benfynden från Stora Karlsö hittades pågick mellan år 1888 och 1893.

Med hjälp av dna-tester kunde kvarlevorna dateras till drygt 8 000 år sedan, alltså till stenåldern efter istiden. Forskarna kunde även se att individerna kom från två olika människogrupper.

– Vi visste sedan tidigare att dessa två folkgrupper fanns, men det som gjorde oss förvånade var att vi såg att de mänskliga lämningarna från Norge kan spåras till det som i dag är Ryssland och lämningarna från Gotland till södra, västra och Centraleuropa, säger Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet och en av studiens huvudförfattare.

Artikelbild

| Kvarlevor. Utgrävning på Stora Karlsö mellan år 1888 och 1893. Fynden som hittades där har nu använts i en ny studie.

Efter den senaste istiden har de olika befolkningsgrupperna migrerat till Skandinavien, visar studien. Det har gått att visa genom att kartlägga de undersökta individernas diet och stenverktygstekniker.

– Slutsatsen vi kan dra är att det först skett en migrationsvåg söderifrån, och sedan en utmed Atlantkusten, säger Mattias Jakobsson, och fortsätter:

– Mönstret är så tydligt och det är inte alltid man kan lura ut migrationsmönster av lämningar, till exempel då att alla individer på Gotland var söderifrån.

Forskarna poängterar dock att moderna människor i norra Europa inte kan spåra särskilt mycket av sitt genetiska material tillbaka till skandinaverna på stenåldern.

De två människogrupperna som migrerade till Skandinavien under stenåldern skilde sig åt utseendemässigt. Enligt studien hade individerna från söder troligen blå ögon och var mörkare i hyn än de från nordost som hade ljusare hy och varierande ögonfärger. Kosten skilde sig även åt mellan de två grupperna.

– Båda grupperna levde framför allt som jägare och samlare. Vi har kunnat se att människorna i Norge hade en marinbaserad diet, de jagade till exempel säl och fisk, medan de på Gotland jagade större djur på land, berättar Mattias Jakobsson.