Fastighetsbolaget Ladingen AB är ett familjeföretag med gotländska rötter, som äger fastigheter i Eskilstuna, Stockholm, Umeå och Visby. Här på ön äger bolaget bland annat fastigheter på Skarphällsgatan och i innerstaden. Sedan några år tillbaka äger de också Infanteristen 1 på Visborg.

Nu har Ladingen AB kontaktat Region Gotland med förslaget att bygga en förskola med fem avdelningar i fastigheten.

– Vi har byggt om en fastighet i Eskilstuna till förskola och det var då tanken kom upp, säger Marcus Olofsson, Ladingen AB, som tycker att deras planer passar bra ihop med utvecklingen av området.

– Det är inte bara bostäder som behövs där och vi ser att vi skulle kunna komplettera. Det finns många arbetsplatser där och det är lätt att stanna till.

Fastighetsbolaget äger också grannfastigheten, det gamla soldathemmet där Uncle Joe's och Kotteland, huserar.

– Vi har mycket ytor mellan fastigheterna, som är svåra att utveckla och bygga på, men det är fina grönområden, säger Marcus Olofsson.

Regionen har gjort bedömningen att det framåt behövs två nya förskolor i södra Visby, placerade på Visborg och i Vibbleområdet. Ladingen AB menar att deras förslag är ett billigare alternativ än att bygga nytt.

– En fördel är att det är en väldigt gedigen byggnad i grunden, sen är det gott om grönytor och så läget – stan växer åt det hållet och det är en efterfrågan som verkligen finns, säger Marcus Olofsson.

– Framför allt tänker vi att man kan nyttja uteytorna som lekplatser. Det är ovanligt med ett så pass centralt läge med så mycket grönytor.

Infanteristen 1 är över 3 000 kvadratmeter.

Innebär det här att Restaurang Visborg försvinner?

– Nej, det är inte planen. Planen är att ha en restaurang kvar i huset, sen får den kanske anpassas, men restaurangen behöver inte hela huset.

Regionen skriver i en tjänsteskrivelse till barn- och utbildningsnämnden att Ladingen AB:s alternativ "kommer att tas i beaktande vid sidan om andra tänkbara lösningar" och att fastighetsbolaget är informerade om att det kan dröja till år 2021 innan de får en förfrågan av regionen.

– Vi har bara plockat fram en idéskiss på hur man skulle kunna göra. Vi vill göra något som är långsiktigt rätt, om det innebär att vi får vänta något år så vi inte desperata att få det löst på en gång, säger Marcus Olofsson.