Redan från 1 april gäller bevattningsförbud på hela Gotland efter beslut av Region Gotland. Beslutet gäller bara det kommunala vattennätet, men regionen vädjar samtidigt till allmänheten att vara sparsamma även med vatten från privata täkter och brunnar.

– Det här är en angelägenhet för alla. Grundvattnet är ju detsamma, oavsett om det är kommunalt eller enskilt. Vi måste alla spara vatten och tänka efter, säger Karl-Johan Boberg (C), ordförande i tekniska nämnden.

LÄS MER: Då blir det bevattningsförbud på hela Gotland

Artikelbild

| Frida Eklund arbetar med grundvattenfrågor på länsstyrelsen.

För tillfället ser grundvattennivåerna relativt bra ut, men det kan snabbt ändras.

– Vi har en situation på Gotland som är bekymmersam. Nu finns det vatten, men blir det en torr sommar så försvinner det vattnet snabbt, säger Patric Ramberg, teknisk direktör.

Under tekniska nämndens senaste presskonferens lyftes frågan om länsstyrelsen eventuellt kan införa bevattningsförbud som gäller även enskilda vattentäkter.

Frida Eklund, som arbetar med grundvattenfrågor på länsstyrelsen, förklarar att det ligger utanför myndighetens makt.

– Motsvarande för enskilda täkter kan vi inte göra rent juridiskt, det finns ingen sådan möjlighet. Det vi gjort de andra åren, 2016-2018, är att vi gått ut och vädjat om återhållsamhet även för de med enskild vattenförsörjning. Det är mycket möjligt att vi gör det så småningom, även om det naturligtvis redan nu är viktigt för alla att spara på vattnet inför sommaren som ju är vår kritiska period, säger Frida Eklund.

Var och en är ansvarig för sin egen vattentäkt, det är så lagen ser ut, förklarar Frida Eklund.

– Men i den regionala vattenförsörjningsplanen som länsstyrelsen tagit fram så har vi föreslagit att tillståndsplikt för enskild vattenförsörjning bör införas på Gotland. Syftet är att skydda den enskilda vattenförsörjningen. Det handlar om en mindre prövning där man ser på lokaliseringen av vattentäkten, utifrån hur förutsättningarna runt omkring ser ut.

Tillståndsplikten skulle i så fall gälla nya vattentäkter.

– En sådan tillståndsplikt tillsammans med någon form av rådgivning kring hur man utformar sin brunn och hur man läser av ett brunnsprotokoll, och så vidare, tror vi kan hjälpa dem med enskild vattentäkt.

Länsstyrelsens roll i arbetet med de låga grundvattennivåerna är även att bjuda in till samverkanskonferenser där regionen, försvaret, LRF, turistnäringen och de större vattenförbrukarna på Gotland träffas. Årets första möte äger rum den 3 april.

– Vi diskuterar hur läget ser ut just nu och lyfter olika frågor. Vad behöver vi jobba vidare med och är det något som alla behöver veta?, säger Frida Eklund.