Regionstyrelsens arbetsutskott (RSAU) behandlade under torsdagen en remiss om miljöfarlig verksamhet på Tofta skjutfält. Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande, och oppositionspolitikern Lars Thomsson (C) är rejält oroade om Försvarsmaktens planer skulle bli verklighet. Försvaret vill nämligen utöka skjut- och övningsverksamheten på skjutfältet och därmed kan bullerzonerna även i så fall utvidgas. Regionstyrelsens arbetsutskott har nu begärt ett tydligare underlag och mer tid på att svara på den remiss som regionen ska svara på.

– Det är väldigt komplext och kan komma att påverka stora delar av Tofta. Deras buller är väldigt välutvecklat i relation till det avgränsande område som de har. Det gör att väldigt många fler kan komma att påverkas om det här blir verklighet, säger Meit Fohlin.

LÄS MER: Sista chansen att yttra sig om försvarets planer

Artikelbild

| Meit Fohlin: "Jag är ganska pessimistiskt inställd till det här."

Om planerna skulle bli en realitet kan det bli stopp för expansionsplaner i Tofta och även Västerhejde kan komma att påverkas, menar Lars Thomsson.

– Då får vi byggstopp på nästan hela Tofta och delar av Västerhejde skulle också blockeras. Det kan bli slutresultatet och då får det här en enorm påverkan. Visst är jag orolig, säger han.

Meit Fohlin är även hon bekymrad över situationen:

– Jag är ganska pessimistiskt inställd till det här. Jag tror vi kommer vara ganska tuffa i vårt svar. Det här påverkar detaljplaner som vi redan har och kommande möjlighet att bygga. Det är väldigt stora ytor som påverkas och frågan är om det är rimligt sett till försvarets behov, säger Meit Fohlin.

Artikelbild

| Lars Thomsson: "Då blockeras hela Tofta gällande byggnation."

LÄS MER: Nu vill försvaret öva på avstånd

Lars Thomsson menar att försvaret redan har haft synpunkter på byggnation i Tofta södra – trots att de nya reglerna ännu inte är klara.

– Då har de hänvisat till kommande tillstånd, men det har vi inte brytt oss om. Men om tillståndet skulle bli enligt det här förslaget, då blockeras hela Tofta gällande byggnation, säger Lars Thomsson som även sitter som ledamot i byggnadsnämnden.

Region Gotlands svar till Miljöprovningsdelegationen vid länsstyrelsen ska egentligen vara inne 29 juni. Enligt underlaget från regionstyrelseförvaltningen har Region Gotland 8 maj redan ansökt om att få remisstiden förlängd till 31 augusti – men då blev svaret att den enbart förlänga till just 29 juni.

"Eftersom remisstiden är för kort för att möjliggöra en normal politisk beredning med

internremiss till berörda facknämnder kommer ett gemensamt förslag till remissvar

att utarbetas", skriver tjänstemännen i underlaget till RSAU.