De lokala företrädarna för riksdagspartierna gick på torsdagen ut med uppmaningen till regionen att inte hyra ut mark till Nordiska motståndsrörelsen under Almedalsveckan.

LÄS MER: Partiernas hårdare krav på regionen

Regionen har tidigare sagt att det är juridiskt omöjligt att säga nej till den nazistiska organisationen.

LÄS MER: Björn Jansson om Stefan Löfvens uttalande

Frågan är komplicerad anser Björn Jansson. Han säger att han förstår den oro som finns på många håll. Men att ändra i kriterierna för vem som ska få hyra mark under Almedalsveckan är ingen enkel fråga, menar han.

– Frågan är hur man skapar ett regelverk. Det finns ju så många olika grupper som kan skapa oro. Det finns militanta abortmotståndare och djurrättsaktivister till exempel.

Björn Jansson säger ändå att juristerna måste undersöka vad det finns för möjligheter, trots att regionjuristen Patrik Pettersson redan sagt att det är juridiskt omöjligt att neka Nordiska motståndsrörelsen att få hyra mark. Det är också så att det är polisen som tar det slutgiltiga beslutet, enligt Pettersson.

Men frågan ligger egentligen inte på Björn Janssons bord.

–  Att ändra i kriterierna är ett beslut som måste fattas i tekniska nämnden, säger Björn Jansson och hänvisar därmed till nämndens ordförande Tommy Gardell (S).

Helagotland.se har också sökt regiondirektören Peter Lindvall men även han bollar vidare till Tommy Gardell.

FOTNOT: Björn Jansson ringer upp efter en stund och förtydligar:

– Vi måste titta på det här nu när partierna är så tydliga, säger han.