Jan Björklund besökte på onsdagen Gotland och de gotländska partikollegorna i Liberalerna. Under deras möte diskuterades bland annat partiets viktiga frågor inför det kommande valet och de frågor som är viktiga för de gotländska liberalerna.

En viktig fråga för Liberalerna är återmilitariseringen av Gotland och helt nyligen beslutades att Försvarsmakten ska köpa in det mycket kostsamma luftvärnssystemet Patriot från USA.

LÄS MER: Amerikanska vapensystemet kan skydda Gotland

Artikelbild

| Liberalernas partiledare Jan Björklund besökte på onsdagen Gotland och träffade bland andra Mats-Ola Rödén, ordförande i Liberalerna Gotland.

Robotsystemet kommer att höra till luftvärnsbataljonerna i Halmstad, men det är inte omöjligt att robotar kommer att placeras på Gotland under vissa perioder.

Jan Björklund och Liberalerna är mycket nöjda med beslutet att köpa in luftvärnssystemet.

– Jag tog upp redan 2013 att vi borde köpa Patriotsystemet och då blev jag hårt kritiserad av i stort sett alla andra partier, inklusive Moderaterna. "Det behövs inte, det finns inget hot från Ryssland", sa man. Men nu gör vi det och det är bra, men det borde ha skett för länge sedan, säger Jan Björklund.

Det är ännu oklart hur mycket robotsystemet kommer att kosta, men klart är att det blir ett av de dyraste vapnen hittills och flera partier kräver att mer pengar skjuts till. Endast fyra robotar har beställts och det är alldeles för lite, menar de.

Artikelbild

| Jan Björklund är mycket nöjd med inköpet av robotsystemet Patriot, men anser att det är alldeles för lite med bara några få enheter.

LÄS MER: Patriot blir ett av de dyraste vapenköpen

– Det är väldigt dyra system och med den försvarsbudgeten regeringen har blir det några få robotsystem och det räcker inte, vi behöver bygga ut försvaret mycket mer. Jag hävdar också att vi måste återetablera mycket mer av försvaret här på Gotland. Det som sker ute på Tofta är bra, men alldeles för lite.

Artikelbild

| Liberalernas partiledare Jan Björklund besökte Gotland och partikollegorna tidigare i november då bland annat frågan om färjetrafiken diskuterades.

Ska Patriot finnas på Gotland?

– Det är en operativ fråga som militärledningen måste bedöma, det ska inte riksdag och regering sitta och bestämma. Men gärna för mig. Vi behöver de här systemen och det är helt uppenbart att det handlar om Östersjöområdet, och Gotland är den mest centrala platsen i Östersjöområdet.