Efter sju år som biskop i Visby stift var det så dags för Sven-Bernhard Fast att lägga ned kräklan och de andra biskopsattributen, mitran, kåpan, klackringen och hängkorset på altaret.

– Stämningen var glad och det var mycket folk i domkyrkan, berättar kommunikatör Lars Bäckman.

– Det var till och med ett par turister som letat sin in i kyrkan och de var eld och lågor och tyckte det var helt fantastiskt spännande.

Artikelbild

| Sven-Bernhard Fast tillsammans med konstnären Jekaterina Pertoft

Efter ceremonin blev det mingel i biskopsgården där flera gåvor överlämnades till Sven-Bernhard Fast.

– Han har ju bestämt sig för att bo kvar på Gotland i Hejnum och i dag fick han en nyckel till Hejnum kyrka. Av landshövdingen fick han en mässingsljusstake för mörka kvällar. I dag överlämnades också ett porträtt av Sven-Bernhard, en tradition sedan mitten av 1600-talet, som kommer att hänga bland de tidigare biskopsporträtten. Konstnären Jekatarina Pertoft berättade att hon avbildat Fast i en lätt framåtlutad position för att få fram känslan av att samtalet har betytt mycket för den tidigare biskopen.

Om en vecka, nästa söndag, vigs den nya biskopen Thomas Petersson i Uppsala domkyrka. Lördagen därpå välkomnas han till Gotland i Visby domkyrka.

– Akten i Uppsala domkyrka kommer att sändas på Visby stifts hemsida för den som är intresserad.

Artikelbild

| Kräklan, mitran, klackring, hängkors och kåpan läggs på altaret.

Men nu står Visby stift utan biskop i en vecka. Vad innebär det?

– Domprost Mats Hermansson som nu är vice ordförande går in som ordförande i domkapitlet. I övrigt får biskopsämbetet vila i en vecka, avslutar Lars Bäckman.