Det är i ett debattinlägg på Medievärldens hemsida som Aftonbladets biträdande redaktör Eric Rosén meddelar att tidningen under 2019 kommer att minska sin bevakning av Almedalsveckan. Han skriver att Aftonbladet politiska reportrar, politiska kommentatorer samt politiska ledarsida kommer att vara på plats i Visby under veckan, men att uppslutningen och närvaron i övrigt kommer att få "mer rimliga proportioner". Han skriver även att Aftonbladet inte längre kommer att behöva ett så stort tält som man tidigare haft på Cramérgatan utanför Almedalsbiblioteket.

I sitt debattinlägg motiverar Eric Rosén beslutet med att Almedalsveckan växer för varje år, men att det inte inneburit att den blivit mer politiskt relevant. "Vi – och alla andra stora medier – har på många sätt slutat nyhetsvärdera Almedalen. De enorma ansträngningar som görs möts inte upp av ett läsar- och tittarintresse. Ekvationen går inte ihop. Det är något av en offentlig hemlighet i hela Mediesverige att läsar- och tittarsiffror ofta är låga för mycket av den bevakning som inte kretsar kring talen och de politiska utspelen", skriver han.

Nyheten om Aftonbladets beslut kommer att följas upp på Helagotland.se under dagen.