Politikerna i tekniska nämnden vill inte att organisationer som exempelvis nazistiska Nordiska motståndsrörelsen ska få hyra plats under nästa års Almedalsvecka. Politikerna är, trots utredningar, inte helt säkra på om de kan säga nej till odemokratiska och/eller våldsbejakande organisationer men vill pröva saken. Det ska de göra genom att använda den så kallade kommunala vetorätten.

LÄS MER: Tekniska nämnden ska stoppa NMR under Almedalsveckan

– Efter sommarens Almedalsvecka har förvaltningen haft i uppdrag att försöka ta fram nya riktlinjer för markupplåtelser för att i framtiden kunna stoppa liknande organisationer. De har jobbat tillsammans med jurister från regionen och SKL, men har kommit fram till att vi inte har någon laglig grund för att skriva in det i kriterierna, säger Tommy Gardell (S), ordförande i tekniska nämnden.

Men nämnden är enig om att man ändå vill försöka stoppa rasistiska och odemokratiska organisationer i framtiden.

– Enda möjligheten vi har är att använda vår kommunala vetorätt. Vi får ta ställning till om vi vill använda den när det kommer in en ansökan och få beslutet prövat, säger Tommy Gardell.

Inför Almedalsveckan i somras fick nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) tillstånd att hyra en plats i hamnen under Almedalsveckan, något som har väckt stora protester. Det var polisen som gav tillståndet men regionen som remissinstans hade inga synpunkter på det. Enligt tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) var det ett misstag som de ångrar.

Beslutsgången för markuthyrning innebär att ansökan skickas till polisen, som begär in ett yttrande från markägaren som i det här fallet är Region Gotland. När regionen använder sin vetorätt och säger nej kommer polisen sannolikt att avslå ansökan. Polisens avslag kan inte överklagas, men däremot kan regionens beslut att säga nej överklagas till Förvaltningsrätten.

Per Edman (V), ledamot i tekniska nämnden, är inte övertygad om att Förvaltningsrätten kommer att gå på regionens linje.

– Vi kommer göra allt vi kan inom lagens råmärken, men jag har inte så stort hopp egentligen om att de ska gå på vår linje, men då får vi komma med en ny överklagan och hänvisa till nästa skäl att säga nej, för det finns många, säger Peter Edman.