Regeringen följer därmed Energimyndighetens förstudie som samordnings- och energiministern Ibrahim Baylan presenterade under ett besök på Gotland i april. Planen är att Gotland ska bli världsledande inom området och fungera som ledstjärna för resten av världen. I sitt tal på Gotland i april sa Ibrahimn Baylan att vi redan i dag ser resultatet av den globala uppvärmningen som till stor del orsakats av västvärldens sätt att hantera energi. Han sa även att det redan i dag är möjligt att leva ett gott liv på ett sätt som inte förstör vår natur.

Att ställa om till ett helt förnybart energisystem kommer att ta tid.

– Det behöver ske steg för steg på ett pragmatiskt och bra sätt. Jag är övertygad om att vi kommer lagbinda förslaget om 100 procent förnybar energi till 2040, sa Ibrahim Baylan till Helagotland.se i april.

LÄS MER: Energiministern anser att Gotland ska bli världsledande

Förstudien innehåller flera förslag på åtgärder med fokus på elsystemet, bland annat att det ska skapas ett Energicentrum på Gotland för att stärka lokal förankring och långsiktiga samarbeten.