Den 23 juli beslutade länsstyrelsen om ett totalt eldningsförbud för hela Gotland och omkringliggande öar som till exempel Lilla och Stora Karlsö samt Gotska Sandön. Sedan dess har Länstyrelsen på Gotland omprövat beslutet vid ett flertal tillfällen – men det har ändå fortsatt gälla. På fredagsmorgonen beslutade länsstyrelsen att det totala eldningsförbudet ska upphöra.

– Vi vill rikta en stor eloge till medborgarna och besökarna på Gotland som har förstått allvaret i situationen och respekterat det utökade eldningsförbudet på ett bra sätt. Nu ser vi att vi kan lätta något på föreskrifterna och återigen tillåta grillning på den egna tomten, säger Kicki Scheller, stabschef och chef på enheten för social hållbarhet och beredskap vid Länsstyrelsen på Gotland, i ett pressmeddelande.

Från och med klockan 14.00 på fredagen upphör det totala eldningsförbudet och man får alltså återigen grilla på sin egen tomt.

Däremot kommer det utökade eldningsförbudet på allmän plats att kvarstå. De nya föreskrifterna gäller tills dess att någonting nytt har beslutats.

– På allmän plats, till exempel på stränder, i parker och i skog och mark, kvarstår därför eldningsförbudet tills vidare, även på iordningställda grillplatser. På den egna tomten, restauranger och campinganläggningar är det däremot tillåtet att grilla, men vi vill samtidigt uppmana till fortsatt försiktighet. Tänk till innan du tänder grillen och ha en beredskap för om olyckan skulle vara framme, säger Kicki Scheller.