Solbergabadet kommer att fräschas upp i början av nästa år. Under vecka 2 till 5 kommer bassängens vattenreningsfilter, även kallat sandfilter, att bytas och därför stängs badhuset.

"Solbergabadets sandfilter byttes senast i samband med att badet genomgick en större renovering åren 1999-2000. Filtrens hållbarhetslängd är cirka 20 år och nu är det dags för dem att bytas ut", skriver Region Gotland i ett pressmeddelande.

Under arbetets gång kommer bassängen att tömmas på vatten och därför kommer allmänheten inte ha tillgång till Solbergabadets lokaler.

"Berörda skolor, föreningar och badgäster kommer att kunna vända sig till Region Gotland samt badhusets hemsida och reception för information", skriver Region Gotland.