Som GT tidigare rapporterat dröjde det preliminära röstningsresultatet från Gotland under valnatten. I det största distriktet Väskinde dröjde det till efter klockan 02 innan röstmottagarna rapporterat in riksdagsvalet till länsstyrelsen.

Claes-Göran Nilsson (S), ordförande i valnämnden på Gotland, ser förtidsrösterna som den enskilt största förklaringen till förseningen.

– Man har haft svårt att hinna med och det är en generell iakttagelse efter att vi åkt runt till flera distrikt.

Artikelbild

| Förtidsröstningen har ökat på Gotland och det kräver en ändring i organisationen, enligt valnämnden.

Enligt honom krävs det ytterligare en person på plats i vallokalerna, utöver de tre som man är i dag.

– Om en av dem ska finnas vid ingången och två vid röstningen så hinner man inte med att börja hantera förtidsrösterna. Det blir en uppgift för nästa valnämnd men vi kommer att föreslå att arbetslagen består av fyra personer.

Finns det tillräckligt med frivilliga?

– Ja, det är jag helt övertygad om. Vi har en väldigt låg omsättning på folk, man tycker att det är ett roligt och viktigt jobb och stannar kvar, samtidigt som det fylls på med fler nya.

Artikelbild

För Väskindes del inträffade dessutom ett mycket sent lokalbyte, berättar Claes-Göran Nilsson. Biblioteket var bokat men så sent som på lördagskvällen insåg man att det inte gick att vara där och röstningen fick istället ske på skolan.

–  Den ligger ju bredvid och det var skyltat så det var inga problem för väljarna att hitta dit, men ställde nog till det en del för arbetet, med mer köbildning bland annat.