– Ställningstagandet innebär inte att min klient anser att beslutet att lägga ned förundersökningen är korrekt, utan hon anser fortfarande att hon blivit utsatt för de övergrepp hon berättat om. Hon anser även, till skillnad från åklagaren, att hon befunnit sig i en särskilt utsatt situation då övergreppen begicks, framförallt eftersom hon är rullstolsburen, skriver Staffan Fredriksson i ett mejl till Helagotland.se.

Att kvinnan väljer att inte överklaga beror, enligt advokaten, på att de inte har fått ta del av vare sig polisens förundersökning, gällande förhören med de misstänkta, eller provsvaren från Nationellt forensiskt centrum. Därför är det, enligt Staffan Fredriksson, svårt att göra en bedömning om en eventuell framgång med en begäran om överprövning av åklagarens beslut.

– All den uppståndelse som ärendet rönt har också påverkat min klients ställningstagande och hon hoppas nu att hon kan få lugn och ro med att bearbeta det som hänt och få en chans att gå vidare, skriver Staffan Fredriksson.

Det var i början av oktober som sex män greps i Visby, misstänkta för att ha genomfört en våldtäkt på en funktionsnedsatt kvinna i 30-årsåldern. I januari meddelade vice chefsåklagare Åke Olsson att förundersökningen lades ned och att männen inte längre är misstänkta för brott.