Försvarsmakten har ännu inte bestämt sig för var det nya amerikanska luftvärnssystemet Patriot kommer att placeras. Klart är att systemet kommer att tillhöra de två svenska luftvärnsbataljonerna som är hemmahörande i Halmstad. Men det är oklart om Patriot kommer att placeras just där.

– Det kan bli så att både regering och försvarsmaktsledning bestämmer att det behövs fler förmågor till Gotland, i dag finns det inga beslut kring det. Huvudfokus är att etablera Gotlands regemente och att alla delar faller på plats. Först måste alla de bitarna vara på plats innan vi pratar om vad som ska byggas på ytterligare, säger Therése Fagerstedt, kommunikatör vid Försvarsmakten på Gotland.

Patriot är ett lastbilsmonterat luftvärnssystem, vars robotar kan nå 70 kilometer långt och högre än 23 kilometer. Enligt Sveriges Radios Ekot siktar Sverige på att köpa in fyra enheter med sammanlagt tolv avfyringsramper. Det nuvarande svenska luftvärnet robotsystem 97 skulle, enligt TT, till exempel inte klara att skjuta ned ryska moderna Iskanderrobotar. De finns ibland annat i Kaliningrad och kan därmed utgöra ett hot mot Gotland och Stockholm.

Sveriges arméchef Karl Engelbrektson vill inte uttala sig om hur mycket det mobila luftvärnssystemet kommer att befinna sig på Gotland.

– Det är inget förband som vi på något sätt kommer att ha permanent. Vi kommer att ha det på olika platser och det är inte klart hur det kommer att bli, säger Karl Engelbrektson.

Med tanke på det säkerhetspolitiska läget – hur troligt är det att Patriot ofta kommer att stationeras på Gotland?

– Jag vill inte yttra mig om det nu. Det är på grund av en över tid ökad spänning som vi gör den här stora satsningen på att utöka vårt luftförsvar. Det ska kombineras med flyg, andra luftvärn, sensorer och andra förmågor, säger Karl Engelbrektson.

Vad har du att säga om Patriot?

– Det är en efterfrågad och behövd förmåga som kompletterar och utvecklar nuvarande luftvärn. Den kan till exempel verka mot ballistiska missiler, säger Karl Engelbrektson.

Han säger att det är troligt att flera andra enheter kommer att placeras på Gotland när ön ska få ett nytt regemente.

– Förbandet kommer troligen att kompletteras med andra enheter nu när vi håller på att bygga upp regementet på Gotland. Vi kommer att höja förmågan när regeringen har bestämt att återupprätta regementet, säger Karl Engelbrektson.