Aldrig tidigare har tiden före och under Almedalsveckan varit lika turbulent som i år – dessutom ratar allt fler besökare partiledarnas tal. Publiksiffrorna rasade och har sedan 2014, som visserligen var ett valår, minskat med drygt 11 000 personer.

Regionsstyrelseledamoten Lars Thomsson riktar nu hård kritik mot Almedalsveckans organisation.

– Den måste stramas upp! Pressen och utmaningarna kommer att öka ytterligare under kommande år och då kan vi inte köra på så här lösa boliner, säger han.

Artikelbild

| Lars Thomsson (C) vill snarast att man ser över och Almedalsveckans organisation.

Vad måste göras?

– Vi borde samla personer från regionen och politiker från de arrangerande partierna i en struktur, exempelvis en förening. Jag tror att Region Gotland i olika delar har den kompetens som krävs, men att det i dag brister på att den inte är samlad.

Innan ens veckan hade startat i år hade kritiken varit massiv kring höjda marktaxor, förbjudna veteranbilar och elcyklar, utprisning och – inte minst – beslutet att hyra ut mark till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

Lars Thomsson är starkt kritisk till att vissa tjänstemän inom teknikförvaltningen på Region Gotland har tagit beslut på delegation i frågor som borde ha behandlats av politiken.

Exempelvis NMR-frågan – den som har fått Almedalsledningen att utstå enorm kritik.

Beviljandet av NMR gjordes av en enskild tjänsteman och när ärendet nådde politiken var beslutet redan fattat.

– Så kan det inte få fungera och det har ställt till mycket krångel, skapat badwill och skadat Almedalsveckans varumärke. Den framtida ledningen måste ha en tydlig vision och kunna svara på frågan "var vill vi att Almedalsveckan ska vara om fem år?". Det måste göras en analys över de risker och utmaningar som vi står inför, för de kommer att öka.

Lars Thomsson menar att regionen tveklöst borde ha sagt nej till NMR.

– Sannolikt hade utfallet blivit det samma till slut, men då hade man tydligt visat vilken inställning man har.

Vilka är de största riskerna kommande år?

– Prisnivån, säkerhetsläget och nazisternas medverkan. Just nazisterna kommer med all sannolik att försöka trappa upp provokationerna, exempelvis genom att ansöka om att få hyra mark måndag till onsdag under Almedalsveckan nästa år. Eftersom de lyckades närvara i år kommer de utmana på fler sätt, menar Lars Thomsson.

Mia Stuhre, Almedalsgeneralen, säger:

– Utifrån de kriterier som finns och det utrymme som lagen ger oss att agera har NMR-ärendet hanterats korrekt, vilket inte alltid behöver vara det rätta beslutet utifrån att vi vill ta ställning, säger hon och bemöter även Lars Thomssons kritik att politikerna inte var delaktiga i beslutet.

– Politiken finns närvarande i form av de lokala ombudspersonerna som i sina roller representerar de åtta riksdagspartierna.

Mia Stuhre vill också betona att arbetet med att se över organisationen redan är inlett.

– Vi har satt i gång med det, och då tänker jag inte bara utifrån det som har hänt kring markupplåtelsen utan, precis som Lars är inne på, utifrån vårdandet av varumärket Almedalsveckan. Vi måste ställa oss frågan vad vi vill med vår demokrativecka politiskt och vad det innebär för Gotland.