För första gången flyttade Almedalsveckan från Visby till Stockholm över en dag. Under parollen Almedagen träffades arrangörer, politiker, näringsliv och organisationer på torsdagen för att prata om politikerveckans framtid.

– Vi får ganska mycket frågor från arrangörer om Almedalsveckan och här kan vi träffas och svara på frågor, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan.

Kvinnojouren Erin i Uppsala planerar inför sitt första besök på Almedalsveckan, och valde därför att delta i Almedagen.

Artikelbild

| Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C).

– Jag har alltid tyckt att det är en viktig demokratisk mötesplats. Vi bestämde oss för att åka dit för att knyta kontakter och få med oss kunskap tillbaka till vår verksamhet, säger Caroline Pappa, kommunikatör från Erin.

Många lyfte att politiken, tillgängligheten och öppenheten är själva grunden för Almedalsveckan. Mia Stuhre berättar att det finns konkreta planer på hur politiken ska få en mer framträdande roll. Bland annat genom att arrangera en partiledardebatt från almedalsscenen i slutet av veckan och skapa ett ”partitorg”, där de politiska partierna samlar sina tält på samma plats för att skapa just tillgänglighet för besökare.

– Jag tror inte att vi mäktar med partiledardebatt och partitorg redan i år, men vi planerar för det framöver, säger Mia Stuhre.

Förra året var samtliga partiledare på plats i Almedalen, men år 2017 valde statsminister Stefan Löfven (S) att tacka nej till medverkan. Efter detta har det spekulerats i om det skulle skapa ringar på vattnet, och vad det i så fall skulle innebära för veckan.

Artikelbild

– Som gotlänning känner jag en viss oro. Vi måste jobba på nya sätt och kanske damma av själva ursprungsidén om Almedalsveckan, för det är uppenbart att det finns en efterfrågan, säger Hanna Westerén (S), riksdagsledamot från Gotland, och blickar ut i rummet över Almedagens besökare.

En fråga som inte helt oväntat dök upp var den om Nordiska motståndsrörelsens, NMR:s, deltagande i Almedalen. Både regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) och Mia Stuhre understryker att veckan ska vara en plats för demokrati men att Region Gotland har begränsade möjligheter att påverka vilka som kommer till politikerveckan.

Artikelbild

– Vi för den diskussionen hela tiden. Vi har våra riktlinjer för vilka som får vara med i programmet och vi kan göra det tydligt vad vi tycker, men sen ligger frågan också på polisen, säger Eva Nypelius.