Det är en stilla förmiddag i Klintehamn, gatorna är tomma och endast vid Coop ser man några människor. Onsdagens besked från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) om att Hassela Gotlands tillstånd att få bedriva behandlingshem dragits in, har inte gått obemärkt förbi.

– Inte för att jag vet hur bolaget har skötts, men tyvärr är det så att allt i Klintehamn går åt helvete. Det är tragiskt, och hade det inte varit för att allt läggs ned så kunde jag ha tänkt mig att bo kvar. Men nu är vi på väg att flytta härifrån, säger Sture Nilsson.

Det verkar vara så de flesta uppfattar beskedet, att det är sorgligt att ytterligare en verksamhet läggs ned.

Göran Wahlqvist från Klintetraktens framtid, är även han ledsen över nyheten:

– Tråkigt, men inte överraskande tyvärr. De har ju haft samma problem gång på gång, och ända sedan Lasse och Kerstin Siggelin slutade så har det varit en nedåtgående trend. Hassela har varit oerhört viktigt för Klintehamn, inte bara som en stor arbetsgivare, utan även för samhället i stort. Se bara på alla byggnader som renoverats under årens lopp. Hur hade det sett ut här om alla byggnader bara fått stå? undrar han.

I onsdags lämnade bolaget in en konkursansökan till Gotlands tingsrätt, och under torsdagen var Hassela Gotlands vd, Jan Norland, tillsammans med styrelsen och deras advokater i Örebro för att besluta hur de ska agera:

– Det är med stor sorg vi har fattat beslutet att sätta oss i konkurs. En konkurs som framför allt görs för att så få människor som möjligt ska bli så lite drabbade som möjligt. Konkursen innefattar även enheten Vänge, säger han.

Jan Norland berättar att man under torsdagen tittat på alla tänkbara alternativ, som överklagan och rekonstruktion.

Totalt berörs ungefär 30 ungdomar och 28 anställda, samt en handfull övriga personer inom verksamheten. Han berättar även att flera ungdomar har kontaktat IVO och bett dem ändra beslutet, men fått till svar att det inte är förändringsbart.

– Vi har kommit till slutsatsen att bolaget är för sårbart och att allting annat hade varit oetiskt. Efter samtal med IVO, så får vi beskedet att konkursförvaltaren har valet att se över om det är möjligt att driva Vänge vidare, vilket vi både tror och hoppas på för både personal och ungdomar som bor och jobbar på enheten.