Lärartätheten på fritidshemmen har försämrats i hela landet och även på Gotland. År 2012 hade fritidshemmen på ön 33 elever per heltidsanställd behörig lärare, jämfört med 55 i dag, enligt statistik från Skolverket. Den främsta orsaken till detta är att färre väljer att utbilda sig till fritidshemslärare.

– Det finns snart inga som utbildar sig. Därför är det svårt att fylla platserna, och på landsbygden är det ännu svårare, säger Gunnel Ahlgren, ordförande för Lärarförbundet på Gotland.

Storleken på barngrupperna ökade något på Gotland under 2017, med 38 elever per fritidshemsavdelning vilket är en ökning med 3,1 elever jämfört med 2016. Gunnel Ahlgren ser inte att barngrupperna kommer att minska framöver.

Artikelbild

| Gunnel Ahlgren, ordförande för Lärarförbundet på Gotland.

– Jag tror inte på några drastiska minskningar. Sedan har vi en inflyttning till Gotland, vilket är jättebra men det gör det inte helt lätt att göra prognoser, säger hon.

Den största konsekvensen med för få lärare på fler elever är bristande kvalitet, menar Gunnel Ahlgren.

– Det är inga barn som far illa utan de har tillsyn. Regionen tillsätter tjänsterna men personalen har inte alltid utbildning, och då finns risk att kvaliteten minskar, säger hon.

En viktig faktor för att locka folk till yrket är att det finns heltidstjänster. På sommaren när många barn och unga går på fritids är behovet större, medan det under läsåret finns ett lägre behov.

– Under skoldagen kan personalen ha planeringstid, och ofta behövs de som resurser i klasserna. Men på en liten skola med en liten fritidshemsgrupp kan det vara svårt, säger Gunnel Ahlgren.

På Gotland har endast 38 procent av de anställda en pedagogisk högskoleutbildning. Men bland de som arbetar inom fritidshemsverksamheten anser Gunnel Ahlgren att regionen gör det de kan för att kompetenshöja personalen.

– Region Gotland försöker utveckla fritidshemmen genom kompetensutveckling, så det finns en vilja och det är kul. Men det är svårt när det inte finns utbildad personal, säger hon.

Vad krävs för att göra yrket attraktivt?

– Det handlar om arbetsvillkoren och arbetsmiljön, att barngrupperna inte ökar. Arbetsbelastningen måste vara rimlig så att man kan göra ett kvalitativt jobb. Sedan handlar det om lönen. Det funkar inte om det inte lönar sig att utbilda sig, säger Gunnel Ahlgren.