GA har i flera artiklar berättat om Ali som flydde från Iran till Sverige år 2015. Migrationsdomstolen avslog Alis ansökan om uppehållstillstånd, och när domen kom skickades den till Alis försvarare, advokat John Åbom. Advokaten berättade inte om avslaget för Ali, och tiden för att överklaga till Migrationsöverdomstolen försvann fort. Efter en månad fick Ali kännedom om avslaget och kontaktade då tillsammans med sin gode man Bengt Lidmark advokaten och bad honom att överklaga. Trots att det då var tio dagar kvar skickade John Åbom in överklagandet två dagar för sent. Domstolen avvisade då genast överklagan. Alis chans att få stanna i Sverige försvann i och med advokatens slarv.

Bengt Lidmark var god man åt Ali fram tills att han fyllde 18 år, och är mycket missnöjd med hur Alis ärende har hanterats av advokaten. Bengt Lidmark hjälpte Ali att anmäla John Åbom till Advokatsamfundet.

– Han ljög om att jag sagt att det är meningslöst att överklaga, då blev jag så upprörd att jag satt uppe till fyra på natten och skrev anmälan, berättar han.

Advokatsamfundets disciplinnämnd, som har utrett ärendet, kan ge advokater en erinran, en varning eller en uteslutning ur samfundet. Beslutet gällande John Åbom kom den 24 maj. Där gör nämnden bedömningen att ”genom att inte förvissa sig om huruvida Ali Rezaei ville överklaga eller inte och genom att inte lämna in överklagandet i tid, har John Åbom allvarligt åsidosatt sina plikter som advokat”. Nämnden tilldelar därför advokaten en varning. Men för Ali har varningen liten betydelse.

– Det hjälper inte mig. Så det känns inte alls bättre. Jag vill att han ska bli av med jobbet, för det handlar om människors liv, säger han.

Trots att detta inte förändrar Alis situation är Bengt Lidmark nöjd med utfallet:

– Jag kan tycka att det är bra utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv. Kanske skickar det också en signal till andra advokater som tar på sig många sådana här fall att också ro det iland, i den mån det går, säger Bengt Lidmark.

Till disciplinnämnden tillbakavisar John Åbom kritiken. GA har utan framgång försökt att nå honom för en kommentar.

Nya omständigheter gör att Migrationsverket har valt att pröva Alis fall igen. Han har även fått ett undantag från kravet på arbetstillstånd, ett så kallat AT-UND, och fått sommarjobb som vaktmästare. Hoppet har alltså börjat återvända.

– Det känns bra, och det är väldigt bra att få jobba. Sist jag fick pengar från Migrationsverket var i april förra året, säger Ali.