Efter ett inledande förhör i fredags delgavs vederbörande misstanke om grov förskingring alternativt trolöshet mot huvudman, vilka båda är grova brott. Rubriceringen är av teknisk art men straffvärdet är detsamma, fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Kammaråklagare Liselotte Nilsson, vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm, driver ärendet:

– Bakgrunden är de polisanmälningar som inkommit från Moderaternas olika avdelningar, säger hon.

Den misstänkta förskingringen har, som Liselotte Nilsson uttrycker det, "pågått under ett par års tid".

Vilka summor handlar det om?

– Jag har bestämt mig för att inte gå ut med något belopp i det här läget.

Men ordet "grov" är i sammanhanget inte oväsentligt?

– Det stämmer, det som överstiger fem basbelopp betraktas som grovt. I inledningsskedet av en utredning är det just beloppet man utgår ifrån, efterhand kan andra omständigheter spela in, som på vilket sätt man haft tillgång till olika konton och liknande, säger Liselotte Nilsson.

Åklagaren vill inte gå in på hur personen ställer sig till misstanken eller om några erkännanden gjorts, bara att vederbörande sagt att det "inte gått rätt till".

Ett eventuellt åtal kan, enligt åklagaren, väntas först under vårterminen. Först finns ett antal utredningsåtgärder att vidta.

Har häktning varit aktuell?

– Nej. All bevisning är säkrad och vi ser inte att han skulle kunna påverka utredningen eller ha skäl att avvika, säger Liselotte Nilsson.

Den misstänkte företräds av advokat Solveig Sörlien, Stockholm:

– Jag kommer inte ge någon information angående ärendet i nuläget, låter hon hälsa.

Den misstänkte är även engagerad i ett antal bolag och styrelser. De som GT varit i kontakt med vill inte kommentera ärendet.