Fram till i tisdags kunde landets kommuner som angränsar till hav – enskilt eller tillsammans – ansöka om bidrag för strandstädning hos Naturvårdsverket.

En summa om 17 miljoner kronor är avsatt för 2018.

– Vi har ansökt om 600 000 kronor och skjuter till 200 000 själva för detta projekt, berättar Lisa Larsson, avfallsutvecklare på Region Gotland.

Artikelbild

| Lisa Larsson, avfallsutvecklare, hoppas få reda på hur stort problemet är med ilandflutet skräp på stränderna.

Bidrag ska i första hand ges till projekt för insamling i områden där stora avfallsmängder flyter i land på havsstränder.

I en skrivelse till regeringen i oktober 2016 föreslog Naturvårdsverket statlig finansiering av strandstädning till de mest utsatta kommunerna.

80 procent av allt skräp som flyter i land kommer från andra länder, till följd av havsströmmar, och därför har de kommuner som drabbas av marin nedskräpning små möjligheter att förbygga det. I delar av Sverige är detta ett stort problem och förutom höga kostnader för strandstädning har skräpet stor negativ påverkan på exempelvis friluftsliv och turism.

– Region Gotland genomför årliga skräpplockarkampanjer i samarbete med Håll Sverige rent, men långa kuststräckor förblir ändå ostädade och den totala omfattningen av problemet med ilandflutet skräp är okänt, säger Lisa Larsson.

Det planerade projektet för 2018 ska även städa kuststräckor som hittills inte omfattats av strandstädning.

Om regionen får godkänt på sin ansökan till Naturvårdsverket, vilket ska ske senast den 27 april, kan projektet dra i gång den 1 maj.

Att dessa pengar kommer till nytta råder knappast någon tvekan om då Gotlands totala kuststräcka är drygt 800 kilometer. För att ta ett exempel samlades det in 28 sopsäckar med plast, 208 glasföremål, 4 fiskenät och flera andra större föremål under 2017 – detta bara på Faludden på sydöstra Gotland.

På Gotska sandön samlas det årligen in mellan fem och tio kubikmeter ilandflutet skräp på en kuststräcka av runt 30 kilometer.

– Även om det flyter iland mycket skräp så finns det goda nyheter också. Metallhalterna i släken har gått ner under de senaste åren och det tack vare att vi har ett betydligt bättre miljötänk nu, säger Lisa Larsson.

Kostnaderna för städprojektet kommer att fördelas enligt följande:

Planering, arbetsledning 200 000 kronor, strandstädning och personal 400 000 kronor, transporter, maskiner och verktyg 150 000 kronor och avfallsbehandling 50 000 kronor.