När höga halter av PFAS upptäcktes i Ronneby 2013 inleddes ett forskningsarbete som nu inkluderar Visby. Regeringen gav förra året Naturvårdsverket i uppdrag att öka kunskaperna om sambandet mellan PFAS i dricksvatten och i blodet. Förutom Visby ingår även Kallax i Luleå och Uppsala i studien.

Vid Kallax och i Ronneby har halterna PFAS varit mycket högre än i Visby. Här bedöms halterna som medelhöga.

– Halterna i Ronneby kunde vara upp till 30 gånger högre än de i Visby, berättar professor Kristina Jakobsson som leder forskningsprojektet om det PFAS-förorenade vattnet i Ronneby och tillägger:

Artikelbild

| Toxikologerna Irina Gyllenhammar och Emma Halldin Ankarberg var i går tillsammans med professorn och överläkaren Kristina Jakobsson i Visby för att informera om PFAS.

– Provtagningen i Visby görs inte av hälsoskäl. Vi är fullständigt säkra på att det inte finns någon akut hälsorisk, och för den enskilde sannolikt ingen risk på lång sikt. Men undersöker man en större grupp kan man troligen hitta små mätbara effekter.

I går var alla fastighetsägare kring Visby flygplats med förhöjda halter av PFAS kallade till ett informationsmöte, där Kristina Jakobsson tillsammans med experter från Livsmedelsverket, Naturvårdsverket samt Antonios Georgelis, som är enhetschef och forskare på Centrum för arbets- och miljömedicin, berättade om forskningsprojektet och den provtagning som ska göras.

PFAS är en grupp mycket beständiga högfluorerade ämnen som bland annat har funnits i brandsläckningsskum som använts på flygplatser. När Swedavia undersökt brunnar hos fastighetsägare kring Visby flygplats har man hittat 90 som har förorenat vatten. Fastighetsägarna har tillfrågats om de och övriga boende vill medverka i en blodprovstagning.

– 36 fastighetsägare har svarat att de vill vara med. Det gäller sammanlagt 45 fast boende och 33 fritidsboende, säger Antonios Georgelis.

Artikelbild

För medparten kommer blodprov att tas på kvällen den 7 september och hela lördagen den 8 september vid vårdcentralen Wisby Söder. Efter det dröjer det 2-3 månader innan analyserna är klara.

Efter att de höga halterna PFAS uppmättes i Ronneby 2013 har Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer. För halter upp till 90 nanogram PFAS per liter behövs inga åtgärder, men överstiger halten den gränsen rekommenderas fastighetsägare att snarast möjligt vidta åtgärder för att sänka halterna.

I Visby har 35 fastighetsägare dricksvatten som överskrider 90 nanogram PFAS per liter. De har nu fått möjligheter till ersättningsvatten och kostnadsfri anslutning till det kommunala vattennätet.