Totalt har som mest 8 700 kunder varit utan ström. Nu är antalet betydligt färre – men många av dem kommer att få klara sig utan el under natten. De större områden som drabbats är delar av Fårö, Stenkumla, Träkumla och Eksta. Dessutom finns det flera strömlösa kunder spritt över Gotland som inte heller kommer att få elen tillbaka under natten.

– Vi kommer under natten att vara ute och försöka avhjälpa de fel som vi kan. Men det finns några områden som vi tyvärr inte kan avhjälpa i natt, säger Kalle Blomberg, tillförordnad elnätschef på Geab.

Strax efter midnatt var ännu 1 167 kunder utan ström.

Pressmeddelandet i sin helhet här nedan:

Stormen Alfrida pågår fortfarande med hårda vindbyar och Klass 1 varning över Gotland. All tillgänglig personal och externa entreprenörer har varit engagerade i felsökning och felavhjälpning. Från att ca 8 700 kunder var strömlösa som mest under dagen är nu totalt ca 2 700 kunder ännu strömlösa.

Arbetet fortlöper med ett fåtal montörer ute i fält under natten för att röja och felavhjälpa i de fall situationen bedöms som säker. Vi beräknar att ca 1 000 kunder troligen inte kommer att få tillbaka strömmen under natten. De större områden som är berörda är delar av Fårö, delar av Stenkumla, delar av Träkumla och delar av Eksta. Utöver dessa områden finns det strömlösa kunder spridda över ön som inte heller komma att få tillbaka strömmen under natten.

Vi vill uppmana alla att aldrig gå fram till nedfallna elledningar eftersom den kan vara strömförande och försök inte heller själv ta bort träd eller grenar som blåst omkull på en elledning – anmäl det till oss på felanmälan 020 – 28 50 50.